Pracodawcy: urealnić nakłady na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej

Nie sposób nie docenić pozytywnych zmian dotyczących systemu ochrony zdrowia, jakie dokonały się w ostatnim czasie, jednak są to wciąż działania niewystarczające, ponieważ m.in. wyceny taryf nie są aktualizowane od wielu lat. A to w ocenie Pracodawców RP jest pierwotną przyczyną zwiększających się problemów z zadłużeniem i płynnością finansową polskich szpitali - czytamy w stanowisku Pracodawców RP skierowanym do ministerstwa zdrowia.

Organizacja ta wielokrotnie apelowała o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych, będących w dyspozycji NFZ, poprzez urealnienie nakładów przeznaczanych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o zmianę modelu finansowania świadczeń.  
 

Sytuacja polskiego pacjenta z roku na rok uległa pogorszeniu. Pogorszeniu uległa również kondycja finansowa podmiotów leczniczych. Spadek realizacji procedur i liczby pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych, to wciąż narastający problem tzw. długu zdrowotnego. Do tego dochodzi jeszcze niezwykle dynamiczny wzrost kosztów działalności podmiotów leczniczych oraz nierówne ich traktowanie

napisali Pracodawcy RP.

W ich ocenie największymi problemami w systemie opieki zdrowotnej są: niewystarczające finansowanie podmiotów leczniczych, nieadekwatna wycena świadczeń opieki zdrowotnej, przekładająca się na kondycję finansową świadczeniodawców, oraz niewykorzystanie potencjału prywatnego sektora medycznego w Polsce. 

W ocenie Pracodawców RP - w projektowanej ustawie powinno być wskazane, że w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (w ramach umów NFZ), podwyżki zostaną sfinansowane ze środków publicznych (NFZ). 

Zdaniem organizacji konieczne jest przygotowanie konkretnych regulacji, które zagwarantują bezpieczeństwo finansowe podmiotów leczniczych już na obecnym etapie projektowania tych zmian. Warto wskazać także, iż skutki finansowe projektowanych zmian legislacyjnych dotkną w równym stopniu sektor usług medycznych, realizujących świadczenia medyczne na zasadach rynkowych, bez szans na dodatkowe środki z NFZ. Zasadne wydaje się zatem wyłączenie podmiotów prywatnych z proponowanego schematu podwyżkowego, skoro sektor ten od wielu lat, samodzielnie i z powodzeniem zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń medycznych, samodzielnie troszcząc się o zapewnienie zarówno doskonałości klinicznej, jak i efektywności kosztowej.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: