Prawie 10 km Via Carpatii oddane do użytku

Droga ekspresowa S19 leży na szlaku komunikacyjnym Via Carpatia, który będzie odgrywać istotną rolę w rozwoju polskiej gospodarki. Do użytku kierowców został oddany prawie 9,5 km odcinek łączący Podkarpacie i Lubelszczyznę – poinformowało ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej. W uroczystej inauguracji nowej drogi uczestniczyła wiceminister w MFFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

- To bardzo ważna inwestycja, część dużego zadania, jakim jest realizacja międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Trasa ta pozwoli na wykorzystanie potencjału gospodarczego województw, przez które przebiega oraz zapewni możliwość sprawnych połączeń w układzie transeuropejskim - podkreśliła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Nowo oddany odcinek dwujezdniowej drogi S19 z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym, pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego. Dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów klasy „S” zwiększy poziom bezpieczeństwa. Zaprojektowane węzły drogowe umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej. Dzięki realizacji inwestycji zapewniony także zostanie wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej.

Oddany fragment drogi Lasy Janowskie - Zdziary to pierwsza cześć inwestycji, która powstała w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów odc. Lasy Janowskie - Nisko Południe” realizowanego przy wsparciu Funduszy Europejskich.
Całość inwestycji o długości 24,16 km otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości prawie 469 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Budowa trasy S19 skróci czas przejazdu między Rzeszowem, Lublinem, Warszawą i Białymstokiem. Podniesie poziom bezpieczeństwa i komfort jazdy. Ułatwi dojazd do szkoły czy pracy. Pozwoli także wykorzystać potencjał gospodarczy terenów, przez które będzie przebiegać, stwarzając sieć lepszych połączeń. Trasa S19 powinna też pozytywnie wpłynąć na rozwój komunikacyjny wschodniej części Polski.

Via Carpatia - międzynarodowa trasa o planowanej długości około 2,6 tys. km połączy północ z południem Europy. Na terenie Polski droga ma przebiegać przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie po śladzie drogi ekspresowej S61, DK 8 i S19. Jej długość wyniesie około 680 km.

Skomentuj artykuł:

N