Prawie 3-proc. mniejsze średnie płace w sierpniu niż w lipcu

Jak poinformował GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (firm zatrudniających min. 10 osób) w sierpniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 12,7% i wyniosło 6583,03 zł (brutto). Względem lipca 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmniejszyło się o 2,9%. Jednocześnie w styczniu-sierpniu br. przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 6523,18 zł, była więc wyższa o 13,1% niż w styczniu-sierpniu ub.r.

Zmniejszenie się przeciętnych wynagrodzeń w sierpniu 2022 r. względem lipca 2022 r. spowodowane było, jak tłumaczy GUS, wypłatami w poprzednim miesiącu m.in. premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Leśnika i Dnia Energetyka, a także podwyżki wynagrodzeń wraz z ich wyrównaniem, wypłaty premii z powodu inflacji, dodatkowych nagród jednorazowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń). Spadek przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto odnotowano prawie we wszystkich sekcjach PKD 2007, z czego największy w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” (o 33,6%), gdzie wynagrodzenia wyniosły 9944,69 zł (miesiąc wcześniej 14975,43 zł), w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiec­two i rybactwo” (o 30,8%) i płacą w wysokości 8241,87 zł (miesiąc wcześniej 11910,56 zł) oraz w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (o 17,1%), gdzie wynagrodzenia zmniejszyły się do 9138,90 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 11020,26 zł).

W skali roku (sierpień 2022 r. do sierpnia 2021 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 12,7%. Przed rokiem (sierpień 2021 r. do sierpnia 2020 r.) odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnej płacy na poziomie 9,5%. 

W 2022 r. ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3010 zł, tj. o 7,5% względem roku poprzedniego, kiedy to wynosiło 2800 zł, co miało też wpływ na zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw - zwraca uwagę GUS.

Źródło

Skomentuj artykuł: