Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę okołobudżetową na 2023 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 – podała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP.

Jak wskazano w komunikacie, ustawa jest ściśle związana z ustawą budżetową na rok 2023. Sejm w czwartek przyjął ustawą budżetową na rok 2023; teraz trafi ona do Senatu.

W ustawie okołobudżetowej ustalono m.in. zasady ustalania i finansowania świadczeń dla nauczycieli, wysokość odpisów na fundusze socjalne i fundusz świadczeń socjalnych oraz zasady ustalania w 2023 r. wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, a także osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osób kierujących niektórymi spółkami i osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Poza tym w ustawie uregulowano szczególne zasady zasilania niektórych funduszy celowych środkami z budżetu państwa oraz odstępstwa od określonych w ustawie o finansach publicznych zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez te fundusze, zasady finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, a także zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w tym dotyczące instytucji tzw. Janosikowego, oraz zasady ustalania uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Poza tym w ustawie znalazły się zasady wykonywania działalności w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie krajowym, wydłużono także okres obowiązywania niektórych przepisów przejściowych ustawy o służbie zagranicznej.

„Ustawa okołobudżetowa zawiera także szereg regulacji stanowiących lex specialis wobec zawartych w ustawie o finansach publicznych przepisów dotyczących przygotowania projektu ustawy budżetowej oraz wykonania budżetu państwa” – podano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: