Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu w porównaniu z lipcem wzrosła o 0,7%

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 10,9% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 13,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lipcem br. wzrosła o 0,7% - poinformował GUS. 

W okresie styczeń - sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 16,4%. 
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7% wyższym w porównaniu z lipcem br.

Po wyrównaniu sezonowym, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu br. wyniósł 11,2% w skali roku. W większości głównych grupowań przemysłowych w sierpniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 22,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 11,9%, dóbr zaopatrzeniowych – o 8,6% oraz dóbr związanych z energią – o 6,6%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 1,4%.

Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 43,3%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 40,0%, urządzeń elektrycznych – o 23,9%, maszyn i urządzeń – o 16,8%, napojów – o 13,8%, wyrobów z metali – o 11,4%, artykułów spożywczych – o 11,3%.

Jednocześnie spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 5,8%, mebli – o 2,4%.

Zaś w porównaniu z lipcem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w sierpniu br. odnotowano w 25. działach przemysłu, m.in. w produkcji mebli – o 14,1%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,0%, artykułów spożywczych, papieru i wyrobów z papieru oraz metali – po 5,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 4,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 2,4%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem br., wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,3%, maszyn i urządzeń – o 5,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,8%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 3,5%.

Źródło

Skomentuj artykuł: