Projekt ustawy o wypłacie rekompensat za wzrost cen prądu jest ponownie analizowany

Projekt ustawy o wypłacie rekompensat za wzrost cen prądu jest ponownie analizowany - napisało w odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Klimatu.

 

Pragnę poinformować również, że na skutek reorganizacji struktur Ministerstwa Aktywów Państwowych i przeniesienia działu energia do Ministerstwa Klimatu projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 roku, który w lutym br. ukazał się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, jest poddawany ponownej analizie w zakresie obecnych uwarunkowań prawnych i regulacyjnych

napisano.

Resort klimatu wyjaśnia, że związane są one między innymi z aktualnymi pracami Ministerstwa Klimatu nad wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, w ramach których konieczne jest wprowadzenie systemowego rozwiązania w zakresie ochrony najsłabszych odbiorców energii elektrycznej (w szczególności tzw. odbiorców wrażliwych) przed zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

"Planowane rozwiązanie będzie miało charakter systemowy i działać będzie w horyzoncie długoterminowym (wieloletnim). Ostateczne rozwiązania powinny zostać zaprezentowane w tym roku" - napisano.

Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało w lutym projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.

Rekompensaty dla gospodarstw domowych miały być uzależnione od dwóch kryteriów: poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 r. i uzyskanego dochodu w 2019 r.
Rekompensaty miały być udzielane za pośrednictwem przedsiębiorstw obrotu, które 31 grudnia 2020 r. będą miały zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowe z odbiorcami końcowymi, poprzez korektę kwoty płatności brutto pierwszej faktury za energię elektryczną wystawionej po dniu 15 marca 2021 r. o odpowiednią kwotę.

Źródło

Skomentuj artykuł: