Prosta Spółka Akcyjna skończyła 2 lata

To już dwa lata odkąd można tworzyć Proste Spółki Akcyjne (P.S.A.). Ta forma prowadzenia biznesu zyskuje coraz większą popularność wśród przedsiębiorców. Założono już prawie 1800 takich spółek. Najwięcej P.S.A – 568m czyli prawie ⅓ wszystkich, powstało w województwie mazowieckim. 184 spółki zostały utworzone w Małopolsce, a 178 na Śląsku – poinformowało ministerstwo rozwoju i technologii.

- W przypadku P.S.A. do minimum ograniczyliśmy wymogi i formalności związane z jej utworzeniem i prowadzeniem. Mimo stosunkowo krótkiego istnienia w systemie prawnym, coraz więcej osób dostrzega wartość z prowadzenia swojej działalności właśnie w tej formie – zaznacza minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

- P.S.A. to nowoczesne i funkcjonalne narzędzie, które łączy cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej, a tym samym stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnej gospodarki.

Dzięki nieskomplikowanej rejestracji, elastycznej strukturze kapitałowej i możliwości wyboru optymalnego systemu organów jaką daje P.S.A., wszyscy, którzy opierają swój pomysł biznesowy na wiedzy mogą łatwiej założyć biznes – dodaje minister Buda. 

Niemal co czwarta utworzona P.S.A. jako podstawowy przedmiot działalności w PKD wskazała sekcję „informacja i komunikacja”, a więc prowadzi działalność związaną np. z telekomunikacją czy oprogramowaniem i usługami informatycznymi. 

20% powstałych P.S.A to „działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”, która obejmuje obszary takie jak np. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa czy działalność związaną z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. 

- Potwierdza to tylko rolę P.S.A. jako wehikułów dla nowoczesnych i innowacyjnych przedsiębiorców – podkreśla szef MRiT. 

Skomentuj artykuł: