Przedsiębiorco, sięgnij po wsparcie z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. ZUS przeznaczy na ten cel aż 75 mln zł w br., czyli o 25 mln więcej niż w latach poprzednich. Termin na złożenie wniosku mija 30 czerwca, ale warto się pospieszyć, bo procedura przyznawania wsparcia jest złożona i trzeba mieć czas na odpowiednie przygotowanie wniosku.

Inwestycje zgłoszone w ramach konkursu mają nie tylko poprawić bezpieczeństwo pracy, ale także zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy

podkreśla rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Firmy mogą starać się m.in. o dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem, promieniowaniem czy zakupu sprzętu, który ograniczy obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników

dodaje.

Pełna lista możliwych inwestycji znajduje się w załączniku do Regulaminu Konkursu.
Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania jest największy.

Mikroprzedsiębiorstwa zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), a małe, zgłaszające od 10 do 49 osób do 80 proc. (maksymalnie do 210 tys. zł)

podkreśla rzecznik.

Najwyższe kwotowo dofinansowanie mogą otrzymać duże zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób - nawet pół miliona zł.

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 5 tys. zł. W ramach programu dofinansowaniu podlegają wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w „Katalogu działań”. W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy

dodaje rzecznik.

Zaznacza, że nie każda firma może wziąć udział w konkursie. Na dofinansowanie nie może liczyć przedsiębiorca, który zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz podatkami. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu.

Przekazanie dokumentów odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. Najpierw ocenę formalną, czyli sprawdzenie kompletności i poprawności złożonych wniosków, przeprowadzi ZUS. Późniejsza ocena merytoryczna należy natomiast do ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl. Na stronie BIP Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udostępniono więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin oraz wymagane załączniki.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N