Przekazałeś darowiznę na działalność fundacji lub stowarzyszenia? Możesz odliczyć ją od podatku

Przekazałeś w 2019 roku darowiznę na działalność fundacji lub stowarzyszenia, które posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)? Jeśli tak, możesz skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej przy składaniu PIT.

Od uzyskanego w roku podatkowym dochodu odliczeniu podlega kwota dokonanych darowizn na rzecz organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego.

Jak podaje Krajowa Izba Skarbowa odliczeniu podlegają kwoty przekazane w formie darowizny na:

  • cele pożytku publicznego
  • cele kultu religijnego
  • cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi)
  • cele charytatywno – opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych  
  • szkoły i edukację zawodową

Suma odliczeń 1-3 i 5 limitowana jest do kwoty 6% uzyskanego w danym roku dochodu (a zatem przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów). Jeżeli podatnik uzyskał w roku podatkowym dochód 10.000 zł i przekazał na rzecz kultu religijnego kwotę 3000 zł, maksymalnie odliczy kwotę 600 zł.

Odliczenie na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła katolickiego (4) nie jest limitowane procentem uzyskanego dochodu. Brak jest limitu maksymalnego odliczanej wartości darowizny.

W  przypadku  darowizn  na  cele  krwiodawstwa –przysługuje  odliczenie  w  wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew lub jej składniki, określonego odrębnymi przepisami.

Darowizny przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), mogą odliczyć od podstawy podatku osoby fizyczne i przedsiębiorstwa rozliczające się według zasad ogólnych – skali podatkowej oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Osoby, które rozliczają się ryczałtem, musiały złożyć zeznanie PIT za rok 2019 do końca stycznia tego roku. Pracodawcy muszą wysłać PIT wszystkim zatrudnianym osobom do końca lutego.

Aby zwiększyć swój zwrot podatku, każda osoba, która w 2019 przekazała darowiznę, może odliczyć ją od podstawy podatku. Darowizny można odliczyć do określonego limitu: suma darowizn przeznaczonych na rzecz organizacji pożytku publicznego, cele kultu religijnego i krwiodawstwo nie może przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu. W zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) należy wykazać kwotę przekazanej na rzecz fundacji darowizny.

Najłatwiej uzyskać ulgę korzystając ze specjalnie przygotowywanego darmowego programu do rozliczeń PIT. Program w trakcie uzupełniania zeznania „podpowiada” użytkownikom, jak mogą obniżyć podatek i z jakich ulg skorzystać.

Skomentuj artykuł:

N