Przelewy z kilku banków w jednym miejscu. To możliwe!

Posiadasz konta w różnych bankach, ale chciałbyś zarządzać nimi z jednego miejsca. Da się to zrobić. Alior Bank za pomocą bankowości internetowej Alior Online i aplikacji Alior Mobile dał klientom możliwość zlecania przelewów ze swoich kont w 6 innych bankach. Wkrótce ta usługa dostępna będzie w kolejnych bankach.

Rozwiązanie, które dostali klienci banku oparte jest na otwartej bankowości i usługach wynikających z unijnej dyrektywy PSD2.

Otwarta bankowość (ang. open banking) jest nowym standardem na rynku usług płatniczych. Zgodnie z dyrektywą unijną PSD2 banki muszą zapewnić dostęp do rachunków swoich klientów zewnętrznym podmiotom (innym bankom, fintechom, serwisom płatniczym – określanym jako podmiot trzeci (TPP - Third Party Providers). Oczywiście wszystko dzieje się za Twoją zgodą.

Użytkownicy cyfrowych kanałów Alior Banku w pierwszej odsłonie otwartej bankowości będą mogli realizować przelewy ze swoich kont w Santander Bank Polska, ING Banku Śląskim, Pekao S.A., PKO BP, Millennium i BNP Paribas. Niebawem usługa ta będzie rozwijana o rachunki w kolejnych bankach.

Krzysztof Grzeszczuk, dyrektor ds. Open Banking w Alior Banku podaje, że Alior sukcesywnie wykorzystuje możliwości, jakie daje otwarta bankowość.

 Po wykorzystaniu usług dostępu do informacji o rachunku w procesie pożyczkowym i udostępnieniu klientom  agregacji rachunków w kanałach cyfrowych, umożliwiamy zlecanie przelewów z rachunków w innych bankach

mówi Grzeszczuk.

Jako nowoczesny i technologicznie rozwinięty bank chcemy udostępniać naszym klientom wygodne rozwiązania, dzięki którym zdalne kanały bankowe będą jeszcze bardziej kompleksowe. Bankowość internetowa i mobilna to nie tylko łatwiejsze zarządzanie finansami osobistymi, ale też szansa na bezpieczne załatwienie wielu spraw bez wychodzenia z domu

dodaje Kaja Krassowska-Suchan, Menedżer Zespołu Biznesowego Bankowości Internetowej i Mobilnej w Alior Banku.

Przelew za pośrednictwem bankowości internetowej Alior Online oraz aplikacji Alior Mobile z konta w innym banku umożliwia usługa PIS (ang. Payment Initiation Service). To wygodne i praktyczne rozwiązanie np. w przypadku robienia większych zakupów. Dzięki otwartej bankowości możemy „zebrać” i przelać większą kwotę ze swoich kont w kilku innych bankach. Wszystko w jednym miejscu.

Funkcja pomocna jest również przy spłacie raty kredytu, jeśli kredytobiorca jeszcze nie posiada konta w Alior Banku. Wystarczy wskazać bank lub konto w innym banku, z którego realizowany jest przelew i wybrać rachunek kredytu w Alior Banku jako konto docelowe - bez konieczności przepisywania numerów rachunków i przełączania się pomiędzy serwisami.

Inicjowanie przelewów z kont w innych bankach to kolejne wdrożenie Alior Banku, który, zgodnie z przepisami dyrektywy PSD2, korzysta ze statusu podmiotu trzeciego. Pod koniec 2019 roku udostępnił on tzw. uproszczony proces kredytowy, dzięki któremu klienci innych banków mogą ubiegać się o kredyt w Alior Banku bez konieczności przedstawiania zaświadczenia o zarobkach.

W maju do rąk użytkowników serwisu transakcyjnego Alior Online oddany został agregator kont. To możliwość podglądu rachunków osobistych w innych bankach. To rozwiązanie jest od września również dostępne w Alior Mobile. Funkcjonalność ta jest zintegrowana z siedmioma bankami.

Źródło

Skomentuj artykuł: