Przetarg na zaprojektowanie obiektów wspierających CPK

Centralny Port Komunikacyjny ogłasza kolejne ważne zamówienie dla Portu Solidarność. Spółka rozpoczyna przetarg na Projektowanie Obiektów Wspierających - Support Infrastructure Engineering (SIE). Szacowana wartość kontraktu to 500 mln zł.

Chodzi o takie obiekty, jak m.in. wieże kontroli ruchu lotniczego (ATCT), centrum operacyjnego lotniska, obiekty służb ratowniczo-gaśniczych (ARFF), sortownie odpadów, biura służb meteorologicznych i policji, budynki utrzymania i zarządzania lotniskiem czy magazynów i hangarów, terminale cargo, sortownie towarów, budynki służb i administracji, parkingi wielopoziomowe, hotele czy przestrzenie handlowe.

Ergonomiczne i właściwe zaprojektowanie obiektów wspierających działania lotniska ma kluczowe znaczenie i jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stają operatorzy portów lotniczych. Nie inaczej jest w przypadku spółki CPK, realizującej misję wybudowania największego lotniska w Polsce - Portu Solidarność, który stanie się również centrum przesiadkowym dla Europy Środkowo-Wschodniej. 

W ogłoszonym przetargu na Projektowanie Obiektów Wspierających (Support Infrastructure Engineering - SIE) komisja przetargowa będzie przede wszystkim oceniać doświadczenie biur projektowych.

Podstawowym przedmiotem zamówienia są prace i usługi projektowe związane z przygotowywaniem dokumentacji wielobranżowych, czyli projektów koncepcyjnych, technicznych, wykonawczych i budowlanych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz innych niezbędnych opracowań koniecznych do otrzymania zgód projektowych. Zakres zamówienia obejmuje również inne usługi związane z projektowaniem, np. doradztwo w toku postępowań o udzielenie zamówień na wykonanie robót budowlanych.

- Port Solidarność powstaje, by móc sprostać potrzebom pasażerów i standardom podróży lotniczych w XXI wieku. Budujemy go również mając na uwadze potrzebę jego przyszłego rozwoju, dlatego przy projektowaniu obiektów wspierających także stawiamy na najwyższe standardy i liczymy na nowatorskie rozwiązania architektoniczne

mówi Konrad Burz, dyr. Biura Projektowania i Inżynierii Podprogramu Lotniskowego CPK. 

Projektowanie zostało podzielone na dwa zakresy i umowy ramowe. Szacowana wartość każdej z nich wynosi 250 mln zł. W ramach pierwszej architekci opracują projekty m.in.: wieży kontroli ruchu lotniczego (ATCT), centrum operacyjnego lotniska, obiektów służb ratowniczo-gaśniczych (ARFF), sortowni odpadów, biur służb meteorologicznych i policji, budynków utrzymania i zarządzania lotniskiem czy magazynów i hangarów. Druga umowa ramowa będzie obejmowała m.in. sporządzenie projektów terminali cargo, sortowni towarów, budynków służb i administracji, parkingów wielopoziomowych, hoteli czy przestrzeni handlowych.
Przetarg ma charakter nieograniczony, spółka zaprasza do udziału zarówno polskie biura projektowe jak i podmioty z zagranicy. W jego wyniku zostanie wyłonionych do 15 firm. Termin składania ofert dla pierwszego zakresu umowy ramowej upływa 7 września br. 

Skomentuj artykuł: