Pszenica, nawozy i kukurydza. Rząd pomoże rolnikom!

Uruchomienie pomocy dla producentów rolnych, którzy od 15 kwietnia br. do 15 czerwca br. sprzedadzą pszenicę i od 16 maja 2022 r. do 31 marca br. kupili nawozy minerale - zakłada projekt rozporządzenia rządu. Proponuje też zmianę warunków udzielania pomocy dla producentów rolnych m.in. kukurydzy.

Chodzi o projekt rozporządzenia zamieszczony w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za opracowanie projektu odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Autorzy projektu wskazali, że w wyniku agresji Rosji na Ukrainę ograniczony został eksport zbóż z Ukrainy tradycyjnymi kanałami, czyli przez porty na Morzu Czarnym. "Spowodowało to znaczący, nienotowany nigdy wcześniej, wzrost przewozu ukraińskich m.in. zbóż przez polską granicę. Nadmierny przywóz zbóż z Ukrainy destabilizuje krajowy rynek zbóż i rzepaku, szczególnie w regionach południowo-wschodniej Polski" - napisano. Ponadto - jak dodano - w 2022 r. nadal utrzymywały się wysokie ceny nawozów mineralnych, co ma wpływ na wzrost kosztów produkcji roślinnej.

"Powyższe czynniki powodują, że producentom rolnym zagraża utrata płynności finansowej" - podkreślono.

W projekcie proponuje się uruchomienie pomocy dla producentów rolnych, "którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i którzy: od 15 kwietnia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. sprzedali pszenicę; od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. zakupili nawozy minerale inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez".

Jak wskazano, w związku z wprowadzeniem pomocy "proponuje się zmianę warunków udzielania pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy, polegającą na określeniu nowego terminu, w którym producent rolny był zobowiązany sprzedać pszenicę lub kukurydzę zamiast 15 grudnia 2022 r. – 31 maja 2023 r. proponuje się: 1 grudnia 2022 r. – 14 kwietnia 2023 r.".

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to drugi kwartał tego roku. 

Źródło

Skomentuj artykuł: