Rada Przedsiębiorczości: Nowe prawo komunikacji elektronicznej narusza zasady uczciwej konkurencji i rażąco dyskryminuje stacje komercyjne TV

Rada Przedsiębiorczości, grupująca największe w kraju organizacje przedsiębiorców, w opublikowanym apelu z głębokim niepokojem stwierdza, że pod pozorem wprowadzenia unijnej dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej rząd próbuje przeforsować rozwiązania naruszające pluralizm mediów, zasady uczciwej konkurencji oraz interes konsumentów, co przeczy celom dyrektywy.

Podział na dwie listy kanałów, obowiązkowa lista zawierająca wyłącznie kanały emitowane przez telewizję publiczną, ustawowe przypisane tym kanałom początkowych przycisków na pilocie telewizyjnym, wprowadzenie obowiązku świadczenia usług telewizyjnych w oderwaniu od świadczenia usługi dostępu do Internetu, czy zobligowanie nadawców i operatorów do sprzedaży kanałów telewizyjnych w modelu a la carte – wszystko to narusza zasady uczciwej konkurencji i rażąco dyskryminuje stacje komercyjne.  

Według Rady Przedsiębiorczości nowy system a la carte zagraża pluralizmowi przez marginalizację kanałów niszowych, z niską oglądalnością, które dotychczas były oferowane w pakietach, a teraz będą indywidualnie dołączane (a więc i wyceniane). W praktyce prawie nikt nie będzie się na nie decydował.

Nasze wyjątkowe oburzenie wywołuje fakt, że projektowane regulacje nie są podyktowane żadnym interesem publicznym. Służą jedynie zwiększeniu ekspozycji kanałów Telewizji Polskiej. Zostaniemy z kanałami publicznymi i głównymi nadawcami. Kanały tematyczne, specjalizujące się w publicystyce i zabarwione jakimiś mniej popularnymi poglądami politycznymi zostaną de facto wykluczone z platform - uważa Rada Przedsiębiorczości.
Wobec tego stanowczo domaga się ona wykreślenia art. 10 pkt. 8 oraz 9 z rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające prawo komunikacji elektronicznej.

Skomentuj artykuł: