Raport popularnej sieci supermarketów za 2021 r.

Grupa Żabka realizuje kompleksową Strategię Odpowiedzialności w pełni zintegrowaną ze strategią biznesową firmy. Podsumowaniem działań podjętych w ramach jej realizacji jest czwarty Raport odpowiedzialności.

Dokument został sporządzony według międzynarodowych standardów raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative (GRI) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB). W publikacji Grupa Żabka po raz pierwszy przedstawiła wpływ swojej działalności na polską gospodarkę wyrażony kwotą 5,3 mld zł wartości dodanej w 2021 r. oraz liczbą 45,4 tysięcy miejsc pracy utrzymanych w całym kraju.

W ubiegłym roku bardzo ważnym krokiem było powołanie Grupy Żabka, dzięki której stworzony został unikatowy ekosystem rozwiązań convenience, ułatwiających klientom codzienne życie. Stworzenie Grupy wiązało się również z przyjęciem nowego modelu działania, opartego na trzech elementach: transformacji formatu modern convenience, rozwoju technologicznym oraz integracji odpowiedzialności.

- Nasza firma znajduje się w gronie 1% firm na świecie, które według ratingu EcoVadis najlepiej integrują czynniki ESG ze swoją strategią i działaniami operacyjnymi. Chcemy odpowiedzialnie planować rozwój całej naszej organizacji i ułatwiać zrównoważone wybory miliom klientów, aby były wygodne i odpowiedzialne. Dzięki temu wspólnie dokonujemy rzeczywistych zmian pozytywnie wpływających na nasze otoczenie i środowisko naturalne - powiedział Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka.

Żabka Polska nadal stanowi największą jednostkę organizacyjną w ramach Grupy. Obejmuje ponad 8300 sklepów, prowadzonych przez ponad 7000 franczyzobiorców.

Nowa jednostka biznesowa w ramach Grupy - Żabka Future, zajmuje się wyszukiwaniem i tworzeniem biznesów. Dzięki akwizycjom dokonanym przez Żabkę Future, Grupa została poszerzona o silne platformy e-commerce. Wśród nich znalazł się lider cateringów dietetycznych Maczfit oraz marketplace Dietly.pl. Żabka Future to także największa w Europie sieć sklepów autonomicznych Żabka Nano, z których pierwszy otwarty został rok temu.

- W realizację naszej strategii ESG zaangażowani są wszyscy pracownicy, współpracownicy, franczyzobiorcy, klienci oraz partnerzy handlowi. Dzięki temu w 2021 r. mogliśmy podjąć wiele istotnych działań, które m.in. ograniczyły nasz ślad węglowy, umożliwiły klientom dostęp do produktów ułatwiających zrównoważony tryb życia, a naszym franczyzobiorcom zapewniły jeszcze większe bezpieczeństwo finansowe oraz nowoczesne rozwiązania do zarządzania biznesem - mówi Anna Grabowska, wiceprezeska ds. strategii konsumenckich Grupy Żabka.

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” to czwarty już Raport Odpowiedzialności przygotowany przez Grupę Żabka. Informacje, które można znaleźć na blisko 100. stronach prezentują podsumowanie wybranych działań realizowanych przez Grupę Żabka w ramach Strategii Odpowiedzialności w 2021 r.

Raport zawiera również sprawozdanie z realizacji celów zdefiniowanych w 4 filarach strategicznych: Filar 01 – Zrównoważony styl życia, Filar 02 – Pozytywny wpływ na otoczenie, Filar 03 – Odpowiedzialna organizacja oraz Filar 04 – Zielona planeta. Efekty działań zostały w sposób transparentny zaprezentowane i omówione w tabelach z wynikami za rok 2021, a także przedstawione w kontekście wybranych działań podejmowanych przez Grupę w obszarze zrównoważonego rozwoju.

W raporcie opublikowano również informacje na temat wsparcia udzielonego różnym grupom interesariuszy podczas epidemii COVID-19, a także obywatelom Ukrainy, od ponad czterech miesięcy dotkniętym działaniami wojennymi. Dokument kolejny raz został poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji.

Źródło

Skomentuj artykuł: