Rekomendacje dotyczące cyberbezpieczeństwa dla prosumentów OZE

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do zapoznania się Rekomendacjami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa dla prosumentów odnawialnych źródeł energii (OZE). Rekomendacje można pobrać z naszej strony!

Proces pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł niesie ze sobą wiele korzyści - wskazuje resort. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii gwarantuje dostęp do naturalnej, ekologicznej energii, sprzyja zdrowiu i poprawie klimatu oraz zmniejsza poziom emisji gazów do atmosfery. Sektor OZE w znacznym stopniu korzysta z dobrodziejstw rozwiązań cyfrowych, które wspierają obsługę procesów i obsługę funkcjonowania instalacji OZE, dlatego przy wdrażaniu cyfryzacji w obszarze zielonej energii nie można zapominać o szeregu cyberzagrożeń z tym związanych. Prosumenci, czyli osoby, które są jednocześnie wytwórcami i odbiorcami energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE), którzy chcą bezpiecznie wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby, powinni stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Ministerstwo oddaje w ręce prosumentów (i nie tylko) Rekomendacje dotyczące cyberbezpieczeństwa dla prosumentów OZE, które zawierają podstawowe informacje oraz dobre praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa. "Zastosowanie Rekomendacji z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa prosumentów, a to z kolei pozwoli na zoptymalizowanie korzyści płynących z korzystania z odnawialnych źródeł energii" - przekonuje resort.

Publikacja została opracowana podczas konsultacji ekspertów CSIRT NASK (CERT Polska), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz przedstawicieli sektora energii, którzy dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą, zapewnili szeroki zakres tematyczny broszury. W planach znajdują się także kolejne rekomendacje oparte na analizie podatności instalacji OZE. Będą odnosiły się one do listy paramentów związanych z cyberbezpieczeństwem, które powinny spełniać urządzenia, aby były uważane za bezpieczne do stosowania przez użytkowników indywidualnych.

Rekomendacje do pobrania

Skomentuj artykuł: