Rekompensaty dla hodowców ryb, którzy ponieśli straty z powodu epidemii

Zajmujące się hodowlą ryb przedsiębiorstwa, które ucierpiały z powodu epidemii COVID-19, otrzymają rekompensaty ze środków unijnych - podaje MGMiŻŚ.

Jak informuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, od 25 kwietnia obowiązuje zmiana rozporządzenia nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego umożliwiająca złagodzenie skutków ekonomicznych epidemii COVID-19 w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

W miniony czwartek, w polskim parlamencie przyjęto zmianę ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, która umożliwia nowelizacjęrozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2.

"Zmiany w przepisach dają możliwość wypłaty rekompensat dla zajmujących się hodowlą ryb przedsiębiorstw, które ucierpiały z powodu epidemii COVID-19. Rekompensaty będą wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie składanych wniosków. Planuje się znaczne skrócenie i uproszczenie procesu wypłaty pieniędzy, poprzez skrócenie i uproszczenie procedur. Jest to nowa jakość w Programie Operacyjnym" - czytamy na stronach ministerstwa.

Źródło

Skomentuj artykuł: