Rekordowe wsparcie EBI dla inwestycji w Polsce

W 2021 r. grupa EBI wsparła inwestycje w Polsce rekordową kwotą 6,5 mld euro, co sprawiło, że pod względem wielkości finansowania Polska znalazła się po raz pierwszy na czwartym miejscu w UE - poinformowała wiceprezeska Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska.

Teresa Czerwińska, występując na konferencji "Inwestycje jako akcelerator zmian", wskazywała, iż inwestycje, a szczególnie inwestycje prywatne są niezwykle kruchym, a jednocześnie jednym z najważniejszych ogniw w procesie gospodarczym.

Jak mówiła, jeszcze za czasów pandemii popyt zagregowany znacznie ucierpiał, z powodu niepewności decyzje inwestycyjne stały się jeszcze bardziej ryzykowne, a tocząca się wojna tylko ten problem pogłębia. Widać to - jak podkreślała - w wynikach badań EBI na grupie ponad 12 tys. przedsiębiorców europejskich, w tym prowadzących działalność w Polsce.

- Ponad siedmiu na 10 przedsiębiorców w UE wskazuje, że niepewność jest kluczowym czynnikiem, który powoduje, że decyzje inwestycyjne są odkładane - mówiła, wskazując, iż w Polsce dotyczy to dziewięciu na 10 przedsiębiorców.

Podkreśliła, że EBI udziela finansowania, które pozwala dzielić to ryzyko.

- Tylko w ubiegłym roku grupa EBI wsparła inwestycje w Polsce rekordową kwotą 6,5 mld euro, w tym blisko 5,7 mld euro z EBI i 806 mln euro z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. To sprawiło, że pod względem wielkości finansowania Polska znalazła się po raz pierwszy na czwartym miejscu wśród 27 państw członkowskich UE, za Francją, Włochami i Hiszpanią

powiedziała.

Dodała, że finansowanie grupy EBI wsparło ok. 670 tys. miejsc pracy, co odpowiada 1,2 proc. polskiego PKB.

Według Czerwińskiej, finansowanie to tworzy efekt dźwigni i wspiera pozyskiwanie funduszy także z innych źródeł.

- Nasze badania pokazują, że każde jedno euro wydane przez nas na finansowanie tzw. zielonych projektów pozwala na dodatkowe zmobilizowanie ok. 4 euro finansowania z rynku prywatnego i publicznego - zaznaczyła.

Jak mówiła, finansowanie EBI skupia się na obszarach innowacyjności, cyfryzacji oraz kapitału ludzkiego, zrównoważonych źródłach energii i zielonej transformacji, zrównoważonym rozwoju miast i regionów, a także wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw.

Podkreśliła rolę odejścia od paliw kopalnych i niezależności energetycznej, zaznaczając w tym kontekście, że do 2030 roku grupa EBI planuje zmobilizować ponad bilion euro na finansowanie zielonych inwestycji.

- W Polsce ubiegły rok był kolejnym, w którym widoczny był wzrost poziomu inwestycji wspierających zieloną transformację. W ubiegłym roku 42 proc. naszego portfela przeznaczona była na projekty w obszarze klimatu i środowiska. Tylko w obszarze OZE w Polsce grupa EBI przeznaczyła ponad miliard euro finansowania

powiedziała.

Jak dodała, bardzo istotny jest także obszar innowacji.

- W ubiegłym roku grupa EBI sfinansowała, jeśli chodzi o obszar innowacyjności ponad 1,5 mld euro w obszarze przedsięwzięć innowacyjnych, cyfryzacji i rozwoju kapitału ludzkiego. Był to niemal 20 proc. wzrost rok do roku - podkreśliła.

Wiceprezeska EBI zwróciła uwagę, że polska gospodarka podnosi się po pandemii.

- Widzimy silne sygnały ożywienia, bardzo pozytywne czynniki, które pozwalają mieć trochę optymizmu, ale z drugiej strony zaraz za naszą granicą wybuchła wojna - powiedziała.

Poinformowała, że grupa EBI aktywnie niesie pomoc zarówno w Ukrainie, jak i miastom, do których uciekają uchodźcy. Już po tygodniu od rozpoczęcia inwazji przekazano pakiet pomocowy dla Ukrainy w kwocie 668 mln euro.

- Dzisiaj wspólnie przygotowujemy pakiet finansowy, solidarnościowy dla Ukrainy o łącznej wartości 4 mld euro na lata '22-'23, aby pomóc miastom i regionom w państwach członkowskich UE w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych związanych z integracją i przyjmowaniem uchodźców oraz w zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb - wskazała.

Źródło

Skomentuj artykuł: