Rekordowe zainteresowanie inwestorów programem grantowym

Miniony rok zakończył się znakomitym wynikiem pod względem wartości inwestycji, które otrzymały wsparcie z „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”. To m. in. efekt  wprowadzonych w marcu br. zmian w tym programie. Skorzystało na nich wiele firm, które stworzą ponad 3,5 tys. miejsc pracy w najbliższych latach.

Przedsiębiorcy, którym w 2021 r. zostały przyznane granty z „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”, zobowiązali się do zainwestowania łącznie 11,39 mld zł na realizację swoich projektów w Polsce i stworzenia 3 502 nowych miejsc pracy, w tym 1 631 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem.

Za nami nie tylko najlepszy rok w Polskiej Strefie Inwestycji, ale także pod względem wielkości wartości inwestycji w ramach z programu grantowego. To efekt wprowadzonych przez nasz resort zmian w tym programie, które zostały pozytywnie przyjęte przez przedsiębiorców. Co mnie szczególnie cieszy, dzięki modyfikacji części kryteriów, program stał się również bardziej dostępny dla polskich przedsiębiorców z sektora MŚP

powiedział wiceminister rozwoju i technologii i pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.

W ciągu minionych dwunastu miesięcy Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej rozpatrzył aż 32 projekty inwestycyjne. Natomiast umowy zostały podpisane z 18 firmami z najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych branż, takich jak automotive i spożywcza, w tym 17 umów z podmiotami zagranicznymi (z Holandii, Niemiec i Korei Płd.).

Dla porównania w 2020 r. podpisano 6 umów, dzięki którym firmy zobowiązały się ponieść nakłady finansowe przekraczające 926 mln zł i stworzyć 757 nowych miejsc pracy, w tym 580 dla pracowników z wyższym wykształceniem.

Cały budżet „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” wynosi 2,6 mld zł.

Zmiany w programie grantowym

W związku z trwającą epidemią, w marcu 2021 r. wprowadzono korzystne dla inwestorów ułatwienia w „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” (Programie grantowym), które:

  •  obniżają m. in. progi dla inwestycji produkcyjnych;
  •  wprowadzają niższe progi dla MŚP;
  •  ujednolicają kryteria jakościowe z kryteriami obowiązującymi w ramach PSI;
  •  obniżają wymogi nowych miejsc pracy o 50%.

Preferencyjne warunki obowiązywały do końca 2021 r. Zmiany stanowiły element wsparcia dla polskiej gospodarki w dobie pandemii Covid-19.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: