Rekordowe zyski państwowych firm

PKN Orlen znów zaskoczył analityków swoimi wynikami. Zysk netto spółki wyniósł w trzecim kwartale br. 2,92 mld zł, podczas gdy eksperci przewidywali zyski na poziomie 2,34 mld zł.

Wzrosły też przychody ze sprzedaży PKN Orlen - do 36,4 mld zł, czyli o 52 proc. licząc rdr. Tymczasem prognozy analityków mówiły, że przychody sięgną 32,6 mld zł. - Wyniki, które osiągnęliśmy w trzecim kwartale tego roku, są przede wszystkim rezultatem efektywnego zarządzania spółką - podkreśla Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. - Kluczowa jest dywersyfikacja działalności. Znaczące wzrosty odnotowały wszystkie segmenty naszej działalności, poza detalicznym, który obciążyły wyższe koszty prowadzenia biznesu, w tym wyższe ceny ropy, czy kurs dolara. Zysk netto spółki w trzecim kwartale, w wysokości 2,9 mld zł, to dowód, że kierunek rozwoju, który obraliśmy, jest słuszny - dodaje. Spółka cały czas inwestuje. Po trzech kwartałach wydatki inwestycyjne Orlenu wyniosły 6,6 mld zł. W całym 2021 r. mają one wynieść 9,5 mld zł, w tym na rozwój ma trafić 5 mld zł, a na utrzymanie 4,5 mld zł.

Bardzo dobre wynik pokazują też firmy związane z Orlenem. Energa odnotowała 295 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 85 mln zł rok wcześniej. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 430 mln zł wobec 236 mln zł rok wcześniej. Tu też nakłady inwestycyjne rosną - wyniosły w III kw. br. 420 mln zł wobec 375 mln zł w III kwartale 2020 r. Po trzech kwartałach br. Energa miała wstępnie 963 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 682 mln zł straty rok wcześniej. Przychody w tym okresie sięgnęły 9 mld 986 mln zł wobec 9 mld 108 mln zł rok wcześniej. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

- Budujemy koncern multienergetyczny o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków. To pozwala nam elastycznie reagować na wyzwania rynkowe i gwarantuje stabilność finansową, a co za tym idzie możliwość realizowania kolejnych kluczowych inwestycji - zaznacza prezes Obajtek. - Temu ma służyć także finalizacja procesu przejęcia Grupy Lotos i PGNiG. Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, które są tak ważne dla przyszłości Grupy Orlen. Szczególnie w kontekście dalszego wzmacniania naszej pozycji na zagranicznych rynkach - podkreśla.

Grupa Lotos też stale poprawia wyniki. Zarobiła w drugim kwartale aż 1,08 mld zł na poziomie skonsolidowanym (spółka i jej spółki zależne liczone razem). To historyczny rekord. Poprzedni rekord był w trzecim kwartale 2010 r. i wynosił 1,05 mld zł.

Wszystko to sprzyja koncepcjom rządu, który chce stworzyć jedną z najsilniejszych spółek w Europie. - Powstanie nowy Orlen - koncern multienergetyczny, który będzie zarabiał pieniądze również do budżetu państwa - tak o połączeniu Orlenu z Lotosem, PGNiG i Energą mówił Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Dodał, że Skarb Państwa podniesie swoje udziały w spółce do 50 proc., co zabezpieczy Polskę przed "wrogim przejęciem". Jak podkreślił, transakcje przejęcia przez Orlen będą miały charakter bezgotówkowy, a udziały Skarbu Państwa w PKN Orlen, dziś poniżej 30 proc. - zostaną podniesione. - Zagwarantuje to możliwości sprawnego zarządzania i zabezpieczy przed ewentualnym wrogim przejęciem i innymi niebezpieczeństwami - stwierdził Sasin.

Skarb Państwa podpisał już umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos oraz PGNiG. Umowa, o której mowa, dotyczy rekomendowanego scenariusza konsolidacji, zgodnie z którym akcjonariusze Grupy Lotos i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych tych spółek obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami Orlenu.

Skomentuj artykuł: