Rekordowy zysk Grupy Orlen

Grupa Orlen  w 2021 roku osiągnęła najwyższy w swojej historii zysk netto w wysokości 11,2 mld zł. W wypracowaniu rekordowych wyników największy wkład miały obszary petrochemii, energetyki i rafinerii. 

Natomiast sprzedaż paliwowa pozapaliwowa na stacjach w Polsce odpowiadała zaledwie za 13% zysku całego Koncernu. Pomimo wyraźnego spadku marż paliwowych na polskim rynku, przychody ze sprzedaży wyniosły 131,3 mld zł. Orlen w 2021 roku umocnił swoją pozycję i utrzymał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Solidne fundamenty finansowe umożliwiły zwiększenie nakładów inwestycyjnych do 9,9 mld zł i kontynuację strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski przedsięwzięć w zero- i niskoemisyjne źródła energii. Konsekwentnie budowano także koncern multienergetyczny, do którego w tym roku dołączy Grupa LOTOS i PGNiGE. - W trudnym 2021 roku wypracowaliśmy ponad 11 mld zł zysku netto. To historyczny, rekordowy wynik, którego nie osiągnęła wcześniej żadna polska spółka. To też potwierdzenie, że mieliśmy rację budując silny koncern multienergetyczny i stawiając mocny nacisk na energetykę oraz petrochemię, czyli perspektywiczne segmenty, których nie posiadają inne spółki. To nasza przewaga. Stabilność finansowa pozwala nam systematycznie zwiększać nakłady na inwestycje. W zeszłym roku na realizację strategicznych projektów przeznaczyliśmy niemal 10 mld zł. Nasze inwestycje generują nowe miejsca pracy wpływając na koniunkturę gospodarczą. W tym roku jeszcze mocniej koncentrujemy się na rozwoju energetyki, przede wszystkim odnawialnych źródeł energii oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej, ponieważ to gwarantuje długoterminowe bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen .

Na inwestycje Grupa Orlen  przeznaczyła w ubiegłym roku 9,9 mld zł. Ich realizacja umożliwi dalsze zwiększanie wartości Koncernu i wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Efektem konsekwentnie realizowanych planów rozwojowych we wszystkich obszarach działalności, była, zgodnie ze strategią, wypłata dywidendy za 2020 rok w wysokości 3,5 zł na akcję. Ten poziom dywidendy Zarząd PKN Orlen  zarekomendował także za 2021 rok.

Budowa koncernu multienergetycznego

W minionym roku kontynuowano realizację strategii tworzenia koncernu multienergetycznego. Jego powstanie ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. W efekcie podejmowanych działań PKN Orlen  na początku 2022 roku wybrał czterech partnerów do realizacji środków zaradczych, wynegocjowanych z Komisją Europejską w związku z procesem przejęcia Grupy LOTOS. Jednym z nich jest Saudi Aramco, z którym PKN Orlen  będzie rozwijał współpracę w obszarze petrochemii, a także rafinerii, uniezależniając się w ten sposób od dostaw ropy naftowej z kierunku wschodniego. W 2021 roku Koncern złożył także wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na przejęcie PGNiG. UOKiK pozytywną decyzję wydał w marcu tego roku.

Wzrost zysków i bezpieczeństwa energetycznego

Inwestycje, które w ubiegłym roku realizowała Grupa Orlen były ukierunkowane na wzrost zysków i bezpieczeństwa energetycznego, a także na poszerzanie oferty produktowej. Mocny akcent położono na rozwój projektów w obszarze energetyki, w szczególności wiatrowej. Koncern jako pierwszy w Polsce rozpocznie budowę elektrowni wiatrowej na Bałtyku. Ten projekt realizuje z firmą Northland Power, kanadyjskim partnerem, z którym w 2021 roku podpisał umowę o współpracy. Pierwsza polska farma wiatrowa na morzu ma zostać oddana do użytku już w 2026 roku. W ubiegłym zawarte zostało także partnerstwo z GE Renewable Energy, które wzmocni konkurencyjność PKN Orlen  w staraniach o nowe koncesje na morskie elektrownie wiatrowe. Koncern zaangażował się również w rozwój technologii jądrowej MMR i SMR. W minionym roku podpisał porozumienie o współpracy z firmą Synthos Green Energy i złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na powołanie spółki joint venture Orlen  Synthos Green Energy. W marcu tego roku UOKiK wydał w tej sprawie pozytywną decyzję. To oznacza, że nowo powstała spółka może przystąpić do prac związanych z przygotowaniem i komercjalizacją w Polsce tej jednej z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii wytwarzania energii.

Uruchomiono również program „Hydrogen Eagle”, który zakłada budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz ponad 100 stacji tankowania wodorem. Ponadto rozpoczęto realizację największej inwestycji PKN Orlen  w ciągu ostatnich 20 lat – budowę instalacji olefin. W Płocku do użytku zostało oddane Centrum Badawczo-Rozwojowe, a w Trzebini instalacja do produkcji zielonego glikolu. Kontynuowane były przedsięwzięcia związane z budową instalacji Visbreakingu, a we Włocławku inwestycja, która zwiększy o 50 proc. zdolności produkcyjne nawozów azotowych. To projekty, dzięki którym powstają setki nowych miejsc pracy. Zgodnie ze strategią, koncern intensywnie rozwijał też obszar detaliczny. Uruchomiono 400 automatów paczkowych w ramach usługi „Orlen  Paczka”, wprowadzono także nowy format sprzedaży detalicznej poza stacjami paliw „Orlen  w ruchu”. Ponadto sfinalizowana została transakcję kupna 100% udziałów spółki transportowej OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce.

Zyski płyną z zagranicznych rynków

Na koniec 2021 roku w sieci detalicznej Grupy Orlen  funkcjonowało 2881 stacji paliw, co oznacza wzrost o 26 (r/r), w tym: w Polsce o 8, w Niemczech o 4, w Czechach o 5 i na Słowacji o 9, przy porównywalnej liczbie stacji na Litwie. Tym samym Koncern zwiększył swój udział w rynku czeskim i słowackim. Kontynuowano rozwój oferty pozapaliwowej. O 72 wzrosła liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej Stop Cafe/star Connect/Orlen w ruchu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w tym: w Polsce o 25, w Niemczech o 29, w Czechach o 14, na Słowacji o 3 i na Litwie o 1. Na koniec grudnia 2021 roku było ich łącznie 2290, w tym: 1750 w Polsce, 327 w Czechach, 168 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. Koncern konsekwentnie przystosowywał także sieć stacji do sprzedaży paliw alternatywnych. W rezultacie liczba punktów alternatywnego tankowania wzrosła o 296 (r/r), do ponad 500. Do dyspozycji klientów są 462 punkty ładowania samochodów elektrycznych, zlokalizowane głównie w Polsce, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG.

Opozycja sceptyczna i krytyczna

Daniel Obajtek komentował wyniki Koncernu jako gość programu "Gość Wydarzeń" w TVP. Odniósł się m.in do ciągłej krytyki władz Orlenu ze strony opozycji. Prezes PKN Orlen podkreślił na antenie TVP, że politycy opozycji nie chcą fuzji Orlenu i Lotosu. - Sam Tusk przed laty mówił, że Lotos może być sprzedany nawet Rosjanom - przypominał Obajtek. - A problemem dla nich jest, gdy chce to zrobić polska firma, gdy polski czempion przeprowadza taką fuzję. I to nam się zarzuca, że jesteśmy prorosyjscy? Takimi wypowiedziami polityków można zaszkodzić tylko polskiej gospodarce - podkreślił.

Daniel Obajtek zauważył, że widząc wyniki finansowe Orlenu "opozycja powinna się dziś wstydzić". - Ale Orlen to nie tylko zyski. To także inwestycje. Dziś na inwestycje w Orlenie wydajemy 10 miliardów złotych. To potężne kwoty, które będą dawały Polakom stabilność. Robimy to dla dobra wszystkich Polaków, niezależnie od ich poglądów - podkreślał.

Odpowiadał też na pytanie dlaczego tak ważna jest europejska solidarność, jeśli chodzi o surowce z Rosji. - W przypadku zakupu ropy musimy utrzymywać równowagę rynkową. Nie może być w Europie przewagi rynkowej. W momencie kiedy my dywersyfikujemy dostawy ropy, to rosyjskiej ropy nie mogą kupować inne państwa - mówił Daniel Obajtek.

Skomentuj artykuł: