Rosyjska gospodarka w recesji

Rosyjska gospodarka znajduje się w długotrwałej recesji. OECD prognozuje, że PKB Rosji spadnie w przyszłym roku o 5,6 proc. - wyniki gospodarcze będą wielokrotnie słabsze niż w Europie i Stanach Zjednoczonych. Spadek PKB w przyszłym roku prognozują nawet rosyjskie ośrodki analityczne oraz organizacje rządowe - informuje Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (nr. 51/2022).

Co znamienne, załamanie gospodarcze nie będzie krótkotrwałe i utrzyma się również w kolejnych latach. To m.in. efekt sankcji nakładanych przez Zachód na Rosję - mocno uderzają one w rosyjską aktywność gospodarczą. Wprowadzony górny pułap ceny na ropę oraz embargo morskie już spowodowały spadek dochodów z tego tytułu dla Rosji. Z kolei odcinanie Rosji od zachodnich technologii uderzy w podstawy rosyjskiego wzrostu gospodarczego.
Rola Rosji w gospodarce globalnej będzie spadać. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(MFW) prognozuje, że udział Rosji w globalnej gospodarce spadnie do 2025 r. z 3,1 proc.
do 2,6 proc. Spadać będzie także udział przemysłu w eksporcie Rosji - na spadki szczególnie narażony jest przemysł o wysokim zaawansowaniu technologicznym. Będzie to efekt odcięcia Rosji od technologii i komponentów z Zachodu. Dalsze zaostrzanie sankcji dodatkowo osłabi rosyjską gospodarkę.

Rosja pozostanie istotnym dostawcą zboża na rynki światowe. Wojna w Ukrainie oraz
blokada ukraińskich portów przez siły zbrojne Rosji doprowadziły do historycznego wzrostu cen na światowych rynkach żywności. ONZ szacuje, że wojna wywołana przez Rosję spowodowała głód ponad 70 mln osób - przede wszystkim w uboższych krajach Afryki
i Azji. Tzw. „umowa zbożowa” pozwoliła częściowo odblokować eksport z Ukrainy i Rosji.
Kraje te odpowiadają łącznie za ponad 30 proc. światowego eksportu pszenicy. Przedłużenie porozumienia oraz zabezpieczenie dostaw żywności jest kluczowe dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Skomentuj artykuł: