Rozbudowa terminalu w Małaszewiczach za ponad 3 mld zł

Spółka CARGOTOR złożyła do CINEA (Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska) wniosek o dofinansowanie z funduszu CEF 2 budowy Parku Logistycznego Małaszewicze. Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. 

- Zakończyły się prace przygotowawcze do modernizacji infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze. (…)Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować tę inwestycję, gdyż Polska powinna czerpać korzyści ze swojego wyjątkowego położenia geopolitycznego - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Park Logistyczny Małaszewicze będzie w całości finansowany ze środków publicznych, obejmujących także dofinansowanie z funduszy UE. Szacowany koszt inwestycji wynosi 3,2 mld zł. Z uwagi na transgraniczny charakter projektu CARGOTOR ubiega się o dofinansowanie z funduszu CEF 2, które wynosi 50 proc. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na 2023 r.

Projekt obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę infrastruktury kolejowej. Remont torów pozwoli na przyjmowanie pociągów o długości 1050 m dla standardu 1520 mm i 750 m dla standardu 1435 mm. Zwiększy się również prędkość pociągów z 20 do 40 km/h. To wszystko sprawi, że znaczenie Parku Logistycznego Małaszewicze jako jednego z najważniejszych punktów przeładunkowych w Europie jeszcze bardziej wzrośnie, a także przyczyni się do wzrostu przychodów skarbu państwa oraz polskiej gospodarki.

Przygotowania do realizacji projektu CARGOTOR przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przed złożeniem wniosku spółka zakończyła prace związane z przygotowaniem studium wykonalności, opracowaniem dokumentacji projektowej i pozyskaniem pozwoleń administracyjnych niezbędnych do realizacji tej inwestycji. 

Wspierając realizację projektu, rząd rozpoczął prace legislacyjne  nad projektem ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym. Zmiany mają umożliwić funkcjonowanie CARGOTORU w Grupie PKP PLK SA. Dzięki temu spółka będzie mogła wykorzystać nie tylko zasoby, ale i bogate doświadczenie PKP PLK w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.

Skomentuj artykuł: