Rusza budowa obwodnicy Chełma za prawie pół miliarda

Wojewoda Lubelski wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 13-kilometrowej obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12. Na podstawie tej decyzji rozpoczynają się prace budowlane w terenie. Za realizację kontraktu w formule Projektuj i buduj o wartości 442 mln zł odpowiada firma Strabag. Po zakończeniu budowy do zadań wykonawcy należeć będzie opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie trasy. Zakończenie prac zaplanowano w 2025 r.

— Obwodnica Chełma to pierwsze zadanie w ramach projektu budowy nowoczesnej i bezpiecznej drogi ekspresowej S12 od Lublina do granicy państwa w Dorohusku, na którym rozpoczynamy prace budowlane. Po jej wybudowaniu powstanie wygodny korytarz transportowy, łączący Warszawę i Lublin z Ukrainą. Dla mieszkańców Chełma obwodnica oznacza większe bezpieczeństwo, koniec zatorów drogowych i mniejszy hałas w mieście — powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber. 

W ramach zadania powstanie 13,5 km odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej. Wybudowane zostaną cztery węzły drogowe: Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów, Chełm Wschód, 17 obiektów inżynierskich, w tym dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej, 11 przejść dla zwierząt, a także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zbudowane zostaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także obwód utrzymania drogi ekspresowej. Trasa przebiegać będzie w nowym śladzie i ominie Chełm od północnej strony. 

Na budowie S12 trwają prace przygotowawcze: rozpoznanie saperskie, prace geodezyjne, a także inwentaryzacje dróg i budynków. Rozpoczęły się też procedury związane z wypłatą odszkodowań dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości. 

Obwodnica Chełma to cześć drogi ekspresowej S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku, która będzie miała w sumie ok. 75 km długości. 

26 maja 2023 r. zostały podpisane umowy na realizację odcinków: Piaski – Dorohucza oraz Chełm – Dorohusk. Ich łączna długość wynosi 33 km. Wykonawcą obu z nich jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, zaś wartość kontraktów przekracza 1,3 mld zł. 

Pod koniec czerwca 2023 r. GDDKiA zawarła umowę z firmą Stecol Corporation na realizację odcinka S12 między Dorohuczą a Chełmem. Wartość zadania o długości 22,5 km to 760 mln zł.

Wraz z budową odcinka drogi ekspresowej Chełm – Dorohusk powstaną także drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku. Porozumienie w tej sprawie podpisali niedawno Wojewoda Lubelski Lech Sprawka i p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski. Porozumienie obejmuje zaprojektowanie i budowę dróg do obsługi drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz do planowego terminala samochodowego w Okopach. Inwestycja zostanie sfinansowana przez Wojewodę Lubelskiego.

Skomentuj artykuł: