Rusza rządowy program „Tarcza dla pogranicza”

Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego i podlaskiego mogą już ubiegać się o rządową pomoc w ramach programu „Tarcza dla pogranicza”. Na złożenie wniosku zainteresowani mają czas do 23 czerwca br. Łączna wartość programu to ok. 100 mln zł.

Pamiętamy o przedsiębiorcach z województw lubelskiego i podlaskiego, którzy w związku z sytuacją na granicy z Białorusią mieli utrudnioną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Od dzisiaj będą oni mogli składać wnioski o wsparcie finansowe - powiedział wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

„Tarcza dla pogranicza” ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym wprowadzenia w okresie wrzesień 2021 r. – czerwiec 2022 r. stanu wyjątkowego i czasowego zakazu przebywania na części obszarów województwa podlaskiego i lubelskiego.

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać wsparcie, powinni w ciągu 60-ciu dni złożyć wniosek do odpowiedniego kompetencyjnie wojewody i spełnić warunki określone w zasadach do programu. Wypłatą rządowego wsparcia będzie się zajmował Polski Fundusz Rozwoju.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w stosunku do analogicznego miesiąca okresu referencyjnego. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w terminie 30 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę kompletnego i poprawnego wniosku.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność:
•    gospodarczą w zakresie gastronomii;
•    organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych;
•    pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego; 
•    w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego 
•    a także przedsiębiorcy lub rolnicy świadczący usługi hotelarskie oraz usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Źródło

Skomentuj artykuł: