Rynek najmu dużo większy niż pokazują oficjalne statystyki

Z badania wykonanego przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców sześciu największych polskich miast na zlecenie Cushman&Wakefield wynika jasno, że rynek najmu jest dużo większy i zdecydowanie bardziej aktywny niż wskazywałyby na to oficjalne statystki. Kim jest polski najemca?

Z ankiety na reprezentatywnej próbie mieszkańców sześciu największych aglomeracji wynika, że 18% najmuje mieszkanie lub dom (567 na 3078 ankietowanych).

Patrząc na grupę wiekową respondentów, która jest odzwierciedleniem najemców i potencjalnych najemców mieszkań w naszym kraju, to przede wszystkim młodzi dorośli, „young adults” i „young professionals” najmują mieszkania (ponad 56% obecnych najemców i 49% potencjalnych przyszłych najemców to osoby do 34 lat). 37% respondentów najmujących mieszkanie stanowią pary bez dzieci, po 21% przypada na pary z dziećmi i singli, osoby posiadające współlokatora stanowią 13%, a 8% stanowią samotni rodzice mieszkający z jednym lub większą liczbą dzieci.

37% respondentów najmujących mieszkanie stanowią pary bez dzieci, po 21% przypada na pary z dziećmi i singli, osoby posiadające współlokatora stanowią 13%, a 8% stanowią samotni rodzice mieszkający z jednym lub większą liczbą dzieci.

Źródło

Skomentuj artykuł: