Rynek pracy odporny na korona kryzys

Stopa bezrobocia w lipcu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca i wyniosła 6,1 proc. Według danych GUS liczba osób bezrobotnych w ubiegłym miesiącu wzrosła jedynie o 3 tys. Osób. Jest to znacznie mniej niż jeszcze w czerwcu, kiedy przyrost wyniósł ok. 15 tys.  a w maju ok. 46 tys.

Te stosunkowo dobre dane dotyczące bezrobocia podane przez GUS korelują z danymi o zatrudnieniu w firmach. Okazuje się bowiem, że w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zatrudnienie w lipcu wzrosło z miesiąca na miesiąc o 66 tys. osób.

Lipiec to również kolejny miesiąc, w którym wyraźnie zwiększyła się liczba zgłoszonych ofert pracy  - o 12,7 tys. w stosunku do czerwca -  i sięgnęła 105,9 tys..

Wyniki przeprowadzonego pod koniec lipca badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju wskazują na stabilizowanie się sytuacji przedsiębiorstw w zakresie planów zatrudnienia. Aż 78 proc. firm planuje utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia – w porównaniu z początkiem kwietnia to o 16 pkt. proc. więcej. A jedynie 6 proc. deklaruje redukcję personelu, zaś 13 proc. zamierza zwiększyć liczbę pracowników. Na początku kwietnia br. takie deklaracje składało odpowiednio 28 proc. oraz 2 proc. badanych firm.

Na poprawę na rynku pracy w kolejnych miesiącach oddziaływać będą pozytywne sygnały płynące z gospodarki. Odbudowująca się produkcja przemysłowa oraz zwiększenie obrotów w krajowym handlu detalicznym stanowią dobry prognostyk.

Źródło

Skomentuj artykuł: