Rząd przyjął projekt budżetu na 2022. Ile wyniesie deficyt?

Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji budżetu na rok 2022. - Polska gospodarka jest w dobrym stanie, ale to jeszcze nie moment na konsolidację fiskalną - oświadczył minister finansów Tadeusz Kościński. Jak dodał, na przyszły rok rząd zakłada deficyt poniżej 31 mld zł, a dług publiczny - 56,5 proc. PKB.

Jak poinformował minister na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, w projekcie przyszłorocznego budżetu założono wpływy na poziomie ponad 481 mld zł, a wydatki na poziomie ponad 512 mld zł. Deficyt ma wynieść niecałe 31 mld zł, a w relacji do PKB - 2,8 proc. Sam PKB wzrosnąć o 4,6 proc. Jak dodał Kościński, tegoroczny wzrost powinien wynieść 4,9 proc.

- Polska gospodarka funkcjonuje bardzo dobrze, finanse publiczne są w dobrym stanie

ocenił Kościński.

Jak jednak zaznaczył, mimo nadwyżki w budżecie na koniec sierpnia w wysokości 43 mld zł, to nie jest jeszcze moment na konsolidację fiskalną.

- Porównując nawet nominalne dochody budżetu państwa z roku 2021 - przewidywane wykonanie już w nowelizacji, a dochody zaplanowane na rok 2022 - kwota różnicy jest niewielka. Po wprowadzeniu rozwiązań z Polskiego Ładu, gdzie są zasadnicze obniżki podatku dochodowego od osób fizycznych, te dochody utrzymują się na niemalże takim samym poziomie - jeżeli chodzi o kwestie dochodów ogółem. Natomiast dochody podatkowe - co do zasady - ogółem rosną, a ubytki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych byłyby niewiele ponad 4 miliardy 100 milionów złotych" - tłumaczył wiceminister finansów Sebastian Skuza na konferencji prasowej.

Jak mówił, w zakresie strony wydatkowej, w budżecie przewidziano kontynuację dotychczasowych programów strategicznych oraz wprowadzono nowe programy.

- Do takich standardowych można zaliczyć program "Rodzina 500 plus", ale mamy również nowy program "Kapitał opiekuńczy", którego koszt to 3 mld 200 mln zł. Zwiększamy również nakłady na służbę zdrowia i będzie to powyżej 5,75 proc. Produktu Krajowego Brutto. Tu podkreślam, że nakłady, które zostały obecnie zaplanowane, będą prawdopodobnie jeszcze wyższe, bo po przyjęciu rozwiązań z Polskiego Ładu, będą dodatkowe środki z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne

wyjaśnił Skuza.

Dodał, że w budżecie na 2022 r. zaplanowano również "wysoką" waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w wysokości 4,89 proc., są również środki na zwiększenie wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 4,4 proc.

- Finansujemy zgodnie z zobowiązaniami traktatowymi potrzeby obronnościowe Rzeczypospolitej Polskiej na poziomie 2,2 proc. PKB i realizujemy politykę proinwestycyjną - wskazał.

Zdaniem Skuzy, budżet państwa na 2022 r. w części bieżącej jest budżetem zrównoważonym, "z tego względu, że ok. 31 miliardów złotych planujemy na wydatki majątkowe, czyli de facto tyle, co wyniósłby przewidywany maksymalny deficyt budżetowy".

- Finanse publiczne są w dobrej kondycji, są stabilne, (...) najlepszą wyceną naszej wiarygodności są agencje ratingowe i te agencje ratingowe pozytywne przyjmują dane budżetowe i nasze perspektyw na lata następne

powiedział Skuza.
Źródło

Skomentuj artykuł: