Rządowe spotkanie nt. działań na rzecz niższych cen węgla dla obywateli

Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się spotkanie, na którym omówiono aktualną sytuację na rynku węgla. Po ataku Rosji na Ukrainę, zapanował chaos i zamęt na rynku surowców. Rząd stworzył skuteczny mechanizm dystrybucji węgla wśród obywateli. Dopłata z budżetu państwa, przełoży się na lepszy dostęp do surowca i niższe ceny dla Polaków.

Rząd na bieżąco analizuje sytuację na rynku węgla, aby móc szybko reagować na zmieniające się realia. Od lipca 2022 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywają się cykliczne spotkania dotyczące zakupów i dystrybucji węgla. Biorą w nich udział m.in. przedstawiciele spółek Skarbu Państwa, w tym przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych i innych podmiotów zaangażowanych w ten proces. Umożliwia to sprawne zarządzanie. 

Podejmowane działania koncentrują się na tym, aby wszystkie podmioty, w tym odbiorcy indywidualni, mieli zapewnione niezbędne dostawy węgla opałowego. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja z uwzględnieniem planów importowych i wydobywczych w zestawieniu z zapotrzebowaniem na surowiec.

Rząd stworzył skuteczny mechanizm dystrybucji węgla wśród obywateli. Dzięki dopłacie z budżetu państwa, samorządy mogą kupić węgiel znacznie poniżej ceny rynkowej u importerów - do 1500 zł/t. Każde gospodarstwo domowe może kupić 3 tony węgla w sezonie grzewczym, rozkładając ten zakup na raty. Zakupy można podzielić np. na dwie transze, jedna w tym roku, a pozostała w przyszłym - wolumen, który nie zostanie wykorzystany do końca 2022 r., nie przepada. 

Gminy, które uczestniczą w dystrybucji węgla, nabywają ten surowiec po 1500 zł/t, a odsprzedają za maksymalnie 2 tys. zł. 500 zł przeznaczonych jest na logistykę, czyli transport.

W ramach wsparcia dostaw paliw stałych do gospodarstw domowych wprowadziliśmy m.in. dodatek finansowych i czasowe dopuszczenia stosowania w gospodarstwach domowych węgla brunatnego. 

Skomentuj artykuł: