Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - dofinansowanie stref przemysłowych

Dla naszego rządu kluczowy jest rozwój całego kraju, również Polski lokalnej. Rząd chce przyciągać nowe inwestycje w regionach, rozwijać eksport i tworzyć nowe miejsca pracy. Dlatego uruchomiony został 7. nabór Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (RPIS), który przeznaczony jest na rozwój stref przemysłowych. Już dziś samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie. To kolejne wsparcie z RPIS, które przeznaczone jest dla stref przemysłowych. W październiku 2022 r. do jednostek samorządu terytorialnego trafiło łącznie 5 mld zł.

Inwestycje w regionie to nowe możliwości dla mieszkańców. Firmy mogą realizować kolejne przedsięwzięcia i zatrudniać nowych pracowników. Ponadto rozwój samorządów przyciąga do Polski zagranicznych inwestorów, co ma pozytywny wpływ na gospodarkę w regionie. 

W 2022 r. odbyła się 5. edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, która także była przeznaczone na rozwój stref przemysłowych. Dzięki niej rząd dofinansował 52. inwestycje. To szansa na rozwój dla samorządów. Nowe przedsięwzięcia to również dodatkowe możliwości dla mieszkańców, którzy mogą znaleźć pracę bliżej swojego domu.

W 7. Edycji RPIS samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie do 21 lipca br. Jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 98%. Oznacza to, że będą musiały wnieść tylko 2% udziału własnego na realizację inwestycji.

Każdy samorząd może złożyć dwa wnioski, które muszą się mieścić w limitach:

- 1 wniosek do kwoty 100 mln zł,
- 1 wniosek do kwoty 250 mln zł.

Wsparcie może zostać przeznaczone, aby stworzyć lub poprawić warunki obsługi i rozwoju:
istniejących, spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 80 ha, które są oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji, z którego przynajmniej 50% powierzchni terenu było zagospodarowane infrastrukturą przemysłową w dniu ogłoszenia naboru;

planowanych, spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 60 ha, które przynajmniej w 50% stanowią własność: Skarbu Państwa lub JST lub spółek zarządzających SSE lub spółek, których właścicielem są podmioty wymienione powyżej i które dają możliwość ulokowania i uruchomienia produkcji przemysłowej;

międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym, działających w sieci kompleksowej i bazowej TEN-T, która obejmuje linie kolejowe, porty i terminale kolejowo-drogowe.
Dotychczas odbyło się 5. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W zeszłym tygodniu rząd rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach 6. naboru, który skierowany jest do samorządów, w których funkcjonowały PGR-y. 

Na inwestycje w całej Polsce w ramach RPIS rząd przeznaczył dotąd 63,4 mld zł.
I i II edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce;
III edycja była zaadresowana do obszarów popegeerowskich;
IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych;
V edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

Skomentuj artykuł: