Skuteczna odbudowa po pandemii wymaga globalnej solidarności

Jedyna skuteczna strategia odbudowy świata po pandemii to ta, która przewiduje globalną solidarność, celem musi być uniknięcie nowych podziałów: na lepszych i gorszych, na bogatych i biedniejszych, zaszczepionych i niezaszczepionych - oświadczył prezydent Andrzej Duda we wtorek w Bratysławie.


 

Prezydent wziął udział w inauguracji dorocznej konferencji GLOBSEC. Tegoroczna 16. edycja tego forum odbywa się w dniach 15–17 czerwca w formacie hybrydowym; tematem debaty w tym roku jest "środkowoeuropejska droga do odbudowy po pandemii". W inauguracji tegorocznej konferencji udział wziął również papież Franciszek.


 

Według prezydenta odbudowa gospodarek będzie o wiele trudniejsza, jeśli cały globalny organizm gospodarczy nie będzie w pełni zdrowy. "Dlatego solidarność także w dzieleniu się dostępem do szczepionek ma fundamentalne znaczenie dla walki z pandemią koronawirusa" - zaznaczył. Prezydent podkreślił, że przywódcy "muszą zadbać o dobro społeczeństw, które reprezentują, muszą wznieść się ponad partykularyzmy i odnaleźć w sobie gotowość do okazania solidarności". "Celem z całą pewnością musi być uniknięcie nowych podziałów: na lepszych i gorszych, na bogatych i biedniejszych, na zaszczepionych i niezaszczepionych. To jest nasza wspólna walka, która wymaga powrotu do fundamentalnych wartości chrześcijańskich - o których przed chwilą pięknie mówił Jego Świątobliwość papież Franciszek - ale także i humanistycznych, tak ważnych dla nas wszystkich" - oświadczył Duda. Prezydent podkreślił, że przywódcy muszą zmierzyć się z problemami, które istniały także przed wybuchem pandemii i nie zniknęły. Jak mówił, wystarczy spojrzeć na najbliższe otoczenie Unii Europejskiej.


 


 

"Wartości to kwestia fundamentalna, ale nie zapominajmy, że mówiąc o bezpieczeństwie, trzeba mówić również o kosztach. Bezpieczeństwo to inwestycja i w tym kontekście kluczowe znaczenie ma gospodarka. Szybka odbudowa dotkniętych kryzysem gospodarek jest bardzo ważna, ale jeszcze większe znaczenie ma model odbudowy" - podkreślił. Według prezydenta popandemiczny ład gospodarczy musi za punkt wyjścia przyjąć powrót na ścieżkę dynamicznego wzrostu. "(...) nie mam wątpliwości, że wzrost, a więc poprawa sytuacji gospodarczej, zamożności społeczeństw, będzie budował odporność" - powiedział Duda. Jak mówił, aby wyposażyć gospodarki w narzędzia, które zamortyzują ewentualne negatywne skutki przyszłych globalnych szoków gospodarczych, należy zrewidować dotychczasowe myślenie o tym, jak wygląda i funkcjonuje sieć globalnych współzależności finansowych, handlowych i inwestycyjnych. Zaznaczył, że "w debacie publicznej pojawiło się myślenie o konieczności nadania nowego impulsu do pobudzenia produkcji w Unii Europejskiej, czego efektem będzie także skrócenie łańcuchów dostaw, co z kolei zaowocuje zwiększeniem bezpieczeństwa".


 

Prezydent wyraził przekonanie, że "przyjęty w Polsce model odbudowy w oparciu o zakrojony na szeroką skalę program infrastrukturalnych inwestycji publicznych, inwestycji w sektorze prywatnym, głęboką transformację energetyczną i cyfrową oraz o zwiększenie efektywności i dostępności służby zdrowia, zaowocuje powstaniem nowej architektury gospodarczej". Zaznaczył, że jest to priorytet jego drugiej prezydenckiej kadencji. "Duży entuzjazm wobec tego programu odzwierciedlają m.in. obiektywne analizy: w ubiegłym tygodniu Bank Światowy zrewidował w górę prognozę wzrostu PKB Polski do 3,8 proc. w bieżącym roku oraz do 4,5 proc. w 2022 r. Podobnego zdania jest także Komisja Europejska, która w połowie maja podwyższyła szacowaną dynamikę wzrostu PKB Polski do 4 proc. w 2021 r., a w 2022 r. do 5,4 proc." - przekonywał. Duda powiedział, że nasz region będzie jednym z najprężniej rozwijających się. Jak wskazał, spodziewany wzrost PKB w Europie Środkowej ma wynieść w najbliższym okresie 4,6 proc. Podkreślił, że istnieje wyjątkowy, unikalny sposób państw naszego regionu na odbudowę po pandemii i jest nią Inicjatywa Trójmorza - "format współpracy regionalnej uzupełniający w stosunku do integracji unijnej oraz zakładający zacieśnienie strategicznej kooperacji na kierunku transatlantyckim".

Źródło

Skomentuj artykuł:

N