Soboń o planie opodatkowania firm w UE

Polski rząd chce, aby zmiany dotyczące opodatkowania firm w UE weszły w życie równocześnie ze zmianami opodatkowania cyfrowych gigantów – powiedział w Sejmie wiceminister finansów Artur Soboń.

Dzisiaj sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej wysłuchała informacji o stanowisku, jakie rząd ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Gospodarczych i Finansowych planowanym na 24 maja 2022 r. Rada ma zająć się kwestią opodatkowania przedsiębiorstw.

Jak powiedział wiceminister finansów Artur Soboń, który przedstawił stanowisko rządu, zmiana dotycząca opodatkowania największych firm opiera się na dwóch filarach.

- Filar drugi ma wprowadzić globalną efektywną stawkę podatkową dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej na poziomie 15 proc. dla firm, których globalne przychody przekraczają 750 mln euro. Z kolei filar pierwszy ma relokować bazę podatkową największych firm do państw, gdzie konsumuje się i użytkuje usługi i towary sprzedawane przez te przedsiębiorstwa. Polska chce opodatkowania cyfrowych gigantów, ale rząd traktuje to jako pakiet i podtrzymuje propozycję, aby oba filary powiązać. Proponujemy powiązanie wejścia w życie obu filarów

powiedział wiceminister Artur Soboń.

Jak przypomniał w trakcie obrad komisji dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Finansów Patryk Łoszewski, celem rządu jest opodatkowanie gigantów cyfrowych i temu jest podporządkowana cała strategia. Dodał, że podczas negocjacji na poziomie OECD padła zapowiedź połączenia kwestii opodatkowania gigantów cyfrowych z opodatkowaniem mniejszych firm.

- Na poziomie unijnym te sprawy zostały rozdzielone i na język dyrektywy została przełożona tylko kwestia drugiego filaru, co jest zrozumiałe, bo pierwszy filar wymaga konwencji międzynarodowej. Nasza propozycja zakłada kontynuowanie prac nad dyrektywą i jej przygotowanie, ale moment jej wejścia w życie powinien zostać wyznaczony wtedy, kiedy już będzie międzynarodowe porozumienie w sprawie filaru pierwszego – powiedział Patryk Łoszewski.

- Nie chcemy, aby wyłącznie doszło do zmian w systemie opodatkowania przedsiębiorstw i to wyłącznie na poziomie Unii Europejskiej, a nie globalnym, a takie ryzyko istnieje – dodał dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MF.

Źródło

Skomentuj artykuł: