Spektakularne wsparcie dla rodzin. MRiPS podsumowało rok 2022

Wsparcie dla polskich rodzin jest spektakularne. Polska jest krajem, który ma najwyższy progres, jeśli chodzi o wspieranie rodzin i wyjście z ubóstwa - powiedziała szefowa MRiPS Marlena Maląg. Podała, że z programu Rodzina 500 plus do rodzin trafiło ponad 213 mld zł.

Kierownictwo resortu rodziny na konferencji prasowej podsumowało tegoroczne działania w zakresie polityki społecznej.

Minister Marlena Maląg podkreśliła, że rok 2022 był rokiem wyzwań.

- W czasach COVID-19 i wojny na Ukrainie polskie rodziny mogły liczyć na spektakularne wsparcie ze strony państwa. Polacy nie zostali zostawieni samym sobie

powiedziała szefowa MRiPS.

Wskazała, że wyzwaniem jest dalej m.in. wyjście z pułapki niskiej dzietności.

Minister przypomniała, od 1 stycznia 2022 ruszyło nowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko, dla tych rodziców, których dziecko ukończyło 12. miesiąc życia do 35. miesiąca życia.

- To wsparcie, które w ramach tego programu trafiło do polskich rodzin na ponad 610 tys. dzieci wypłaconych ponad 3 mld zł. To świadczenie uzupełnia świadczenie, które jest naszym sztandarowym świadczeniem, czyli program Rodzina 500 Plus. Ten program został wprowadzony w 2016 roku - podkreśliła minister.

- Wielokrotnie w przestrzeni publicznej, także na arenie Unii Europejskiej, pojawiają się informacje, które pokazują, że to właśnie Polska jest krajem, który ma najwyższy progres, jeśli chodzi o wspieranie rodzin i wyjście z ubóstwa

dodała.

Szefowa MRiPS podała, że z programu Rodzina 500 Plus do rodzin trafiło ponad 213 mld zł.

- Co miesiąc 7 mln dzieci otrzymuje to świadczenie - wskazała.

- Ale to nie są jedyne programy, które wprowadziliśmy. Dzisiejszy sześciolatek, który dzisiaj już od samego urodzenia otrzymuje świadczenie 500 plus, a kiedy idzie do szkoły wdraża się kolejny program - program Dobry Start, czyli wyprawka na rozpoczęcie roku szkolnego. Tą wyprawką w tym roku objęliśmy ponad 4 mln dzieci. Blisko 1,5 mld zł z tego programu trafiło do polskich rodzin - poinformowała.

Jak mówiła, programy te przede wszystkim zmieniają bieżącą sytuację, ale bardzo ważne jest to, abyśmy wsparli też rodziny wielodzietne, a więc rozwój Karty Dużej Rodziny. Ponad 1,4 mln rodzin ma tę Kartę już wyrobioną, na terenie całego kraju jest ponad 30 tys. punktów, które umożliwiają skorzystanie z Karty.

Minister zwróciła uwagę, że bardzo ważne również jest wsparcie w opiece nad dziećmi do 3. roku życia.

- W 2015 roku miejsc opieki żłobkowej było ok. 84 tys. w Polsce. Dzisiaj jest ich ponad 230 tys. - podała.

Zaznaczyła, że budżet programu "Maluch plus" w nowej edycji wynosi 5,5 mld zł.

- Powstanie 100 tys. kolejnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - przekazała Maląg.

Jak poinformowała, w połowie stycznia rząd przekaże samorządom informacje, ile miejsc opieki mogą utworzyć i jaką kwotę otrzymają.

- Chcemy, by żłobek był w każdej gminie - dodała.

- Wiele wyzwań przed nami, wiele trudności. Ale wsparcie, na które mogą liczyć polskie rodziny, jest spektakularne. Chcemy budować silną Polskę, chcemy, aby Polska równomiernie się rozwijała - mówiła.

Wiceminister Stanisław Szwed omówił sytuację na rynku pracy i wsparcie dla seniorów.

- Myślę, że wchodzimy w nowy rok z bardzo dobrymi wynikami. Mamy od 32 lat najniższą stopę bezrobocia praktycznie w całej Unii Europejskiej - drugi najniższy wynik 2,6 proc. stopa bezrobocia według Eurostatu - podkreślił wiceszef MRiPS.

Dodał, że w Polsce przybywa miejsc pracy.

Przypomniał, że w przyszłym roku dwukrotnie wzrośnie płaca minimalna. Od stycznia 2023 r. wyniesie ona 3490 zł, a od lipca wzrośnie do 3600 zł.

- Tu warto podkreślić, że to jest ponad 52 proc. przeciętnego wynagrodzenia - zaznaczył.

Szwed ocenił, że Polakom udało się pomóc uchodźcom z Ukrainy.

- Prawie 800 tys. obywateli z Ukrainy, głównie kobiet w tej chwili pracuje według tych nowych zasad - poinformował.

- Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, możemy powiedzieć, że patrzymy optymistycznie na 2023 r. - zapewnił.

Szwed wypowiedział się również na temat działań w zakresie polityki senioralnej.

- Mogę powiedzieć, że ten rok był dobrym rokiem dla polskich seniorów - ocenił. Wiceszef MRiPS powiedział, że na stałe wprowadzono tzw. trzynastą emeryturę.

- Mamy też i czternastą emeryturę, która była wypłacana na przełomie sierpnia i września. Łącznie na te działania przeznaczyliśmy w tym roku ponad 44 mld zł - podkreślił. Zapewnił, że w 2023 r. będą to jeszcze wyższe środki w związku z inflacją. Zapewnił, że najniższe świadczenia wzrosną co najmniej o 250 zł.

- Już zapowiedzieliśmy, że w miesiącu styczniu mamy przygotowane już rozwiązania dotyczące wprowadzenia na stałe czternastej emerytury - zapewnił Szwed.

Wiceszef MRiPS zaznaczył, że resort będzie w dalszym ciągu wspierał działania aktywizujące seniorów w postaci m.in. programu Senior Plus.

Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik wskazał, że wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami zapewniają środki z Funduszu Solidarnościowego, w ramach którego realizowane są zadania dotyczące m.in. usług asystenckich, usługi opieki wytchnieniowej oraz tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych.

Przypomniał, że w 2022 roku na usługi asystenckie przeznaczono łącznie 610 mln zł. Z tych środków korzystają samorządy (510 mln zł) i organizacje pozarządowe (100 mln zł).

- My nie mówimy o deinstytucjonalizacji, my ją realizujemy. Tworzymy placówki pobytowe dla osób z niepełnosprawnością - w formie dziennej lub całodobowej, które przypominają warunki domowe. Maksymalnie może być tam 20 osób

wskazał wiceminister.

Jak przekazał, obecnie działa 19 centrów opiekuńczych.

- Program będzie kontynuowany - zapowiedział.

Wdówik przypomniał, że w 2023 r. renta socjalna wzrośnie do 1588,44 zł.

- Sytuacja osób z niepełnosprawnością jest znacząco inna, dlatego że nasz rząd dostrzega w osobie z niepełnosprawnością przede wszystkim obywatela, podkreślamy podmiotowość, prawo do samostanowienia - podkreślił wiceminister

Źródło

Skomentuj artykuł: