Stale rośnie liczba uczestników PPK

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnił dane z II kwartału br., dotyczące między innymi partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Z raportu wynika, że systematycznie rośnie liczba uczestników programu. Znacząco zwiększyła się również wartość aktywów funduszy zdefiniowanej daty.

Polacy powoli przekonują się do oszczędzania wspólnie z pracodawcą i państwem. Do Pracowniczych Planów Kapitałowych dołączają wciąż nowe osoby, również te, które wcześniej złożyły rezygnację z udziału w programie.

Liczba uczestników PPK

Na koniec II kwartału 2021 r. liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych wynosiła już 2 310 028 osób i była o prawie 530 tysięcy wyższa, niż w kwartale wcześniejszym. Z pewnością duży wpływ miała na to czwarta, ostatnia fala wdrożenia programu. Ponad 19 tysięcy pracowników skorzystało z możliwości wpłaty dodatkowej, a dwa razy tyle otrzymało większą niż podstawowa wpłatę pracodawcy. Prognozy, dotyczące dostrzeżenia PPK jako atrakcyjnego benefitu pracowniczego, są optymistyczne. Po pandemii, która przeorganizowała rynek świadczeń pozapłacowych, coraz częściej mówi się o zapotrzebowaniu na produkty, dające pracownikom tzw. financial well-being, czyli osiągnięcie stanu bezpieczeństwa finansowego. Pracownicze Plany Kapitałowe wpisują się w trend budowania przez pracownika poduszki finansowej, zarówno na przyszłość, jak i na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Zwiększa się wartość aktywów funduszy zdefiniowanej daty

Jak wynika z raportu KNF, wciąż zwiększa się wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty. Pod koniec II kwartału 2021 wyniosły one 5,3 mld złotych. 56% wpłat to środki finansowane przez uczestników PPK, 42% - wpłaty podstawowe finansowane przez podmiot zatrudniający, a 2% to wpłaty dodatkowe finansowane przez uczestników PPK oraz pracodawców. Porównując z I kwartałem br. wartość aktywów wzrosła o prawie 35%.

Liczba operacji związanych z PPK

Jak pokazują dane z zestawienia udostępnionego przez KNF, w drugim kwartale bieżącego roku 553 uczestników skorzystało z oszczędności w PPK po 60. roku życia, dokonało wypłaty z racji poważnego zachorowania lub potrzeby sfinansowania wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Kolejne 1482 operacje to wypłaty transferowe, związane ze zmianą pracy, natomiast konwersje i zamiany, dotyczące przenoszenia środków między funduszami inwestycyjnymi, wygenerowały 2027 operacji. Zwroty, czyli wypłaty z PPK w dowolnym momencie przed 60. rokiem życia bez podawania przyczyny, przyniosły w sumie 28 090 operacji. Jak widać, osoby oszczędzające w PPK przede wszystkim myślą o oszczędzaniu długoterminowym i zabezpieczeniu dodatkowych funduszy na czas po zakończeniu aktywności zawodowej.

Wyniki funduszy zdefiniowanej daty

Raport UKNF zawiera także roczne stopy zwrotu funduszy zdefiniowanej daty, w których są inwestowane oszczędności. Wszystkie fundusze osiągnęły dodatkowe zyski dla uczestników PPK. Im dalsza perspektywa osiągnięcia 60. roku życia, a co za tym idzie, bardziej agresywne inwestowanie środków, tym wyższe stopy zwrotu. Najwyższa stopa zwrotu w okresie 12-miesięcznym wyniosła ponad 46% dla FZD 2060. Co ważne, PPK to nie tylko opłacalny, ale także najtańszy instrument rynkowy, pozwalający na długoterminowe oszczędzanie. Jak wynika z opublikowanego 15 października na stronie mojeppk.pl XXIV zestawienia średnich opłat za zarządzanie PPK, koszt obsługi programu to dla uczestnika średnio 0,35% rocznie, a więc zdecydowanie poniżej dopuszczalnej wartości, zapisanej w ustawie.

Edukacja finansowa

PFR Portal PPK, spółka odpowiedzialna za wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz prowadzenie oficjalnego portalu programu mojeppk.pl, oferuje szereg bezpłatnych działań edukacyjnych i szkoleniowych, zarówno dla pracodawców oraz pracowników kadr i płac, jak też dla uczestników PPK lub osób, które stoją przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do programu. Najnowszy cykl szkoleń „Poznaj PPK” to cykliczne, cotygodniowe spotkania z ekspertami, podczas których w przystępny i przejrzysty sposób przedstawiane są najważniejsze zasady i zagadnienia, związane z uczestniczeniem w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Rosnąca liczba beneficjentów szkoleń pozwala z optymizmem oczekiwać wyników PPK za III kwartał br.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: