Stopa bezrobocia w górę pod koniec roku?

Spodziewamy się, że spowolnienie gospodarcze przyniesie niewielki wzrost bezrobocia w dalszej części roku – ocenili ekonomiści z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Stopa bezrobocia w kwietniu 2023 r. wyniosła 5,2 proc. wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 821,9 tys. wobec 846,9 tys. osób miesiąc wcześniej – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

Jak ocenili eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w kwietniu była o 25 tys. mniejsza niż przed miesiącem oraz o 56 tys. mniejsza niż przed rokiem. Wskazali, że liczba osób długotrwale bezrobotnych pozostaje niska – w kwietniu spadła z 413 do 406 tys. osób i była o 16 proc. mniejsza niż przed rokiem.

- Spodziewamy się, że spowolnienie gospodarcze przyniesie niewielki wzrost stopy bezrobocia w dalszej części roku

 – stwierdzili ekonomiści.

Zaznaczyli, że niższa aktywność firm skutkuje ograniczaniem rekrutacji. W kwietniu w urzędach pracy zgłoszono 80,9 tys. nowych ofert pracy, tj. o 15,6 tys. mniej niż w marcu i o 19,1 proc. mniej niż rok temu. Eksperci zauważyli, że ograniczenie ofert pracy jest znacznie większe w sektorze prywatnym niż w publicznym – w kwietniu przedsiębiorstwa zarejestrowały w urzędach pracy o 20,6 proc. mniej ofert niż rok wcześniej.

Zdaniem specjalistów z PIE, spowolnienie gospodarcze nie skutkuje wzrostem zwolnień grupowych. Zwrócili uwagę, że zgodnie z danymi GUS w kwietniu 155 pracodawców przeprowadziło takie zwolnienia, czyli mniej niż rok wcześniej. 

- Zwolnienia grupowe dotknęły 14 tys. osób – o 2,3 tys. mniej niż rok temu – ocenili.

W opinii ekonomistów, spowolnienie gospodarcze nie przyniesie wzrostu stopy bezrobocia w Unii Europejskiej.

 

- Komisja Europejska prognozuje też niewielki wzrost bezrobocia w państwach regionu. W 2023 r. w Polsce stopa bezrobocia wg. definicji Eurostatu wzrośnie z 2,9 do 3,3 proc. – to czwarty najniższy poziom w Unii Europejskiej po Czechach, Malcie i Niemczech. Szybszy wzrost gospodarczy w 2024 roku będzie skutkował poprawą sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej obniży się do historycznie niskiego poziomu – 6,1 proc.

podsumowali eksperci.
Źródło

Skomentuj artykuł: