Sukces polskiego profesora w amerykańskim środowisku otolaryngologów

W Filadelfii (USA), podczas spotkania specjalistów - otolaryngologów-chirurgów głowy i szyi, prof. Piotr H. Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, został jednogłośnie wybrany na prezydenta-elekta (od 2023 r.) i prezydenta (od 2024 r.) Międzynarodowej Rady Doradczej - International Advisory Board (IAB) - w ramach Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii - Chirurgii Głowy i Szyi (American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery).

Tuż po wyborze profesor podkreślił, że jest niezmiernie dumny, że takie stanowisko zostało powierzone właśnie przedstawicielowi Polski: - Ta prestiżowa funkcja pozwala na kształtowanie kierunków rozwoju współpracy międzynarodowej z ośrodkami z całego świata, na wymianę doświadczeń w środowisku najwybitniejszych specjalistów - otolaryngologów - chirurgów głowy i szyi, ale również promocję osiągnięć polskiej otorynolaryngologii i chirurgii rejonu głowy i szyi w świecie.

W kwietniu br. komitet wykonawczy IAB w ramach AAO-HNSF (AAO-HNSF Executive Committee to the International Advisory Board) wybrał spośród wielu wniosków sylwetki dwóch kandydatów - reprezentanta z Polski, prof. Piotra H. Skarżyńskiego oraz reprezentanta z Nigerii, prof. Titusa Sunday Ibekwe. Komitet docenił wyróżniający się dorobek i aktywności oraz uznanie zdobyte przez obu kandydatów w międzynarodowym środowisku specjalistów. Wybór na prezydenta-elekta IAB, w ramach tej prestiżowej organizacji, jest ogromnym wyróżnieniem ze strony środowiska światowych naukowców oraz docenieniem aktywności i dorobku naukowego, klinicznego oraz dydaktycznego prof. Piotra H. Skarżyńskiego. Współpracuje on z Akademią od 2014 r., mając zasługi na polu współpracy z ośrodkami zagranicznymi, także w Stanach Zjednoczonych. Liczne projekty i inicjatywy, realizowane z naukowcami z USA, zostały zakończone publikacjami wieloośrodkowymi w cenionych czasopismach o wysokich wskaźnikach cytowań naukowych.

Funkcja prezydenta-elekta przyczyni się do wypracowania i wdrożenia światowych standardów wysokojakościowej opieki specjalistycznej nad pacjentami, ujednolicenia rekomendacji w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji schorzeń słuchu, głosu i mowy oraz chorób rejonu głowy i szyi (m.in. nowotworów).

Źródło

Skomentuj artykuł: