Światowa dekarbonizacja sektora przemysłowego będzie wymagała inwestycji o wartości 2,7 bln euro

Sektor przemysłowy odpowiada za mniej więcej jedną czwartą światowej emisji gazów cieplarnianych (GHG). Połączenie środków, w tym poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie wodoru i biomasy jako surowca lub paliwa, wytwarzanie ciepła za pomocą energii elektrycznej i przyjęcie technologii wychwytywania dwutlenku węgla, może zredukować emisje dwutlenku węgla w tym sektorze niemal do zera. 
 

Tymczasem globalna dekarbonizacja sektora przemysłowego według analiz Allianz Trade będzie wymagała inwestycji o łącznej wartości aż 2,7 bln euro do 2050 r. Z tego UE potrzebuje 8%, czyli 210 mld euro, z czego połowa na same inwestycje w elektryfikację. Reszta jest prawie równo podzielona między wykorzystanie wodoru, innowacyjne procesy produkcyjne i nowe technologie. 
 

Ponadto, wynoszące 330 mld euro do 2050 r., całkowite potrzeby inwestycyjne przemysłu UE w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) są prawie o 60% wyższe niż inwestycje we wszystkie inne środki dekarbonizacji przemysłu łącznie.
 

Aby sprostać tym potrzebom, kraje UE-28 muszą inwestować 3 mld euro rocznie w latach 2020-2030 i 9 mld euro rocznie w latach 2030-2050, kiedy technologie będą gotowe do wdrożenia na pełną skalę. 

Przy czym największych inwestycji ogółem wymaga przemysł celulozowo-papierniczy - 78,4 mld euro do 2050 r. - następnie żelaza i stali (55,4 mld euro) oraz cementu (37,6 mld euro). Inwestycje te ograniczyłyby emisje o 265 MtCO2 (-92%), co daje średnią inwestycję w redukcję w wysokości 790 Euro na tCO2.

W tym kontekście, w opinii Allianz Trade rządy powinny wykorzystać dostępne im instrumenty (np. dotacje, podatki od emisji CO2), aby skutecznie dostosować ścieżki sektorowe do nadrzędnych celów przejścia na zerową emisję netto.

Źródło

Skomentuj artykuł: