Świetne wyniki miedziowego giganta

Grupy KGHM przedstawiła wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe za czerwiec 2021 roku. Rekordowa miesięczna sprzedaż miedzi z kopalni Sierra Gorda oraz bardzo dobre wyniki produkcyjne potwierdzają skuteczność strategii przyjętej w KGHM.
 

W pierwszym półroczu br. produkcja i sprzedaż wszystkich głównych metali w Grupie Kapitałowej była wyższa od przewidzianych w budżecie na ten okres. Po raz kolejny bardzo dobre wyniki notuje też kopalnia Sierra Gorda. Sprzedaż miedzi wyniosła tam 11,1 tys. ton i była o 41 proc. wyższa w porównaniu do danych za czerwiec 2020 roku. Znaczny wzrost (+29 proc.) dotyczy również produkcji miedzi płatnej w Sierra Gorda, która ukształtowała się na najwyższych tegorocznych poziomach miesięcznych, tj. blisko 10 tys. ton. Produkcja miesięczna miedzi płatnej w całej GK KGHM wyniosła 65,0 tys. ton, co oznacza 8 proc. wzrost w porównaniu do roku ubiegłego i jest efektem pozytywnej dynamiki we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy. Sprzedaż miedzi i pozostałych metali utrzymuje się na podobnym poziomie co w 2020 roku.
 

To kolejna dobre wieści z KGHM. Przypomnijmy, że po pierwszym kwartale 2021 roku miedziowy gigant raportował najlepsze wyniki operacyjne i finansowe od niemal dekady, znaczące zmniejszenie zadłużenia, rekomendacja wypłaty dywidendy i nowe koncesje, a także mistrzostwo w światowych rankingach w produkcji srebra. – Jesteśmy naprawdę dumni z wyników naszej pracy. Szczególnie teraz, gdy świętujemy 60-lecie powstania KGHM. Strategiczne znaczenie miedzi, surowca niezbędnego w elektromobilności, energetyce odnawialnej czy medycynie rysuje przed nami długofalową perspektywę. Pokazują to również nasze wyniki za pierwszy kwartał. Podkreślam, że te efekty osiągamy w warunkach epidemii COVID-19, gdy wiele branż gospodarki doświadcza negatywnych skutków lockdownu. KGHM konsekwentnie buduje pozycję globalnego czempiona – komentował tamten raport Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
W pierwszym kwartale tego roku KGHM zanotował najwyższe od czasu akwizycji aktywów zagranicznych Grupy, tj. od 2012 roku, poziomy zysku operacyjnego Grupy i Spółki. Najwyższa historycznie, w ujęciu kwartalnym, okazała się także marża EBITDA, która sięgnęła 34 proc. Skonsolidowana skorygowana EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła w 1 kwartale 2.608 mln zł, co stanowi 2,3-krotny wzrost w relacji do 1 kwartału 2020 roku. Kwartalna EBITDA jednostkowa wzrosła o 86 proc. w relacji do 1 kwartału 2020 roku i wyniosła 1 mld 675 mln zł. Warto podkreślić, że EBITDA kopalni Sierra Gorda wzrosła w tym okresie ponad sześciokrotnie, osiągając poziom 643 mln zł na udziale KGHM. Istotna poprawa w zakresie EBITDA umożliwiła realizację wyniku netto Grupy KGHM na poziomie o 675 mln zł (+98 proc.) wyższym od zanotowanego w 1 kwartale 2020 roku i zamknięcie go na koniec kwartału kwotą 1 mld 365 mln zł. 

Wzrost kwartalnych przychodów Grupy o 27 proc., w relacji do 1 kwartału 2020 roku, do poziomu 6.745 mln zł, związany był ze wzrostem notowań podstawowych produktów. Stało się tak pomimo korekty przychodów z tytułu instrumentów pochodnych, oraz mniej korzystnego kursu walutowego USD/PLN.
KGHM zyskiwał również dlatego, że ceny miedzi w 1 kwartale 2021 roku kontynuowały wzrost, zbliżając się do poziomów z 2011 roku. Ceny srebra utrzymywały się powyżej 25 USD/t. W obliczu ożywienia gospodarczego nastąpiła poprawa sentymentu do surowców i stabilizacja na średnich poziomach relacji cen złota i srebra (gold/silver ratio).
Prezes Marcin Chludziński podsumowując te wyniki powiedział, że realizując swoją strategię spółka utrzymała stabilny poziom produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziom kosztów. – Gwarantuje to firmie bezpieczeństwo finansowe, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji uciążliwości dla środowiska i otoczenia. Działamy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju – dodał Marcin Chludziński.

Źródło

Skomentuj artykuł: