System płatności online pod lupą UOKiK

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny sprawdza, czy luksemburska spółka PayPal nie stosuje niedozwolonych postanowień umownych m.in. o jednostronnej zmianie warunków umowy i sankcji w postaci ograniczenia dostępu do usług - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak podał Urząd, Prezes UOKiK przygląda się działalności luksemburskiej spółki PayPal w zakresie jednostronnej zmiany warunków umowy oraz w zakresie klauzul abuzywnych stosowanych w obrocie konsumenckim.

- Jest to serwis internetowy do dokonywania płatności, pełniący również funkcję elektronicznego portfela - wskazano w komunikacie UOKiK.

- Prezes UOKiK Tomasz Chróstny prowadzi postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdza czy PayPal nie stosuje niedozwolonych postanowień umownych, m.in. dotyczących jednostronnej zmiany warunków umowy, a także sankcji w postaci ograniczenia dostępu do usług

podał w komunikacie Urząd.

Kolejnym krokiem - jak zaznaczył - może być wszczęcie postępowania o uznanie klauzul za niedozwolone lub w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Urząd wskazał, że wątpliwości wzbudziły postanowienia, które pozwalają na dużą dowolność ingerencji spółki w sposób wykonywania umowy. Przykładowo, zgodnie z tymi postanowieniami, gdy użytkownik dopuści się tzw. „zabronionych działań”, PayPal może m.in. rozwiązać z nim umowę, zamknąć konto, ograniczyć możliwość płacenia, wysyłania pieniędzy lub je zablokować. Są to zatem istotne i dotkliwe sankcje, mogące w praktyce prowadzić do ograniczenia dostępu do środków finansowych i pozbawienia konsumenta możliwości korzystania z usług - podał Urząd.

- Zakres tych uprawnień, które przyznała sobie spółka w regulaminach, jest bardzo szeroki – możliwe jest nawet jednostronne rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia. W postępowaniu wyjaśniającym sprawdzimy, czy rzeczywiście PayPal arbitralnie decyduje o wstrzymywaniu świadczenia usług oraz blokowaniu środków na kontach użytkowników bez podawania uzasadnienia ani wskazywania naruszeń, których się oni dopuścili – wyjaśnił Chróstny, cytowany w komunikacie.

Urząd poinformował, że lista wskazanych we wzorcu umowy "zabronionych działań", na podstawie których PayPal może wstrzymać możliwość korzystania z usługi, jest obszerna i ma charakter otwarty, a ich interpretacja leży wyłącznie po stronie przedsiębiorcy.

UOKiK zaznaczył również, że postanowienia dotyczące możliwości stosowania sankcji umownych wobec użytkowników, znajdujące się we wzorcu umownym wykorzystywanym przez PayPal w obrocie z konsumentami, zastrzegają z jednej strony dowolność w ich stosowaniu, a z drugiej brak odpowiedzialności przedsiębiorcy z tego tytułu.

"W postępowaniu wyjaśniającym Prezes UOKiK sprawdzi czy postanowienia w umowach z użytkownikami - zwłaszcza te dotyczące zasad korzystania z usług PayPal i działań zabronionych - są sformułowane w sposób jednoznaczny i czytelny, a także czy pozwalają PayPal na arbitralność w stosowaniu sankcji w postaci ograniczania, jak i blokowania dostępu do usług"

podał Urząd.

Dodał, że kolejnym krokiem może być wszczęcie postępowania o uznanie klauzul we wzorcu umowy stosowanym przez przedsiębiorcę za niedozwolone lub postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. 

Źródło

Skomentuj artykuł: