Szef KNF przeciwny ujemnym odsetkom

W opinii nadzoru finansowego natura świadczenia ubocznego w postaci odsetek sprzeciwia się ustaleniu ich wartości na poziomie ujemnym - ocenił w czwartkowym "DGP" przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski.

Przewodniczący KNF zaznaczył w czwartkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej", że w opinii nadzoru finansowego natura świadczenia ubocznego w postaci odsetek sprzeciwia się ustaleniu ich wartości na poziomie ujemnym. Jego zdaniem prowadziłoby to do paradoksalnej sytuacji, w której podmiot udostępniający drugiemu kapitał płaciłby wynagrodzenie podmiotowi uzyskującemu możliwość korzystania z cudzego kapitału.

"Umowa rachunku bankowego należy do umów o korzystanie z cudzego kapitału, w odniesieniu do których przyjęta jest reguła odpłatności, zwłaszcza jeśli osoba korzystająca z kapitału zawodowo prowadzi działalność gospodarczą. Rachunek bankowy, a w szczególności jego specyficzny rodzaj, jakim jest lokata terminowa, służy gromadzeniu przez bank środków m.in. dla celów finansowania akcji kredytowej" - ocenia przewodniczący KNF.

"Przez zawarcie w umowie z bankiem klauzuli wyłączającej możliwość dysponowania nimi przez posiadacza rachunku dochodzi do zamrożenia tych środków na określony, przewidziany umową czas, a co za tym idzie – do przyznania bankowi wyłącznej możliwości dysponowania tym kapitałem kosztem deponenta" - dodaje.

Jastrzębski zwrócił również uwagę, że wątek ujemnego oprocentowania pojawił się już w 2015 r., z uwagi na odnotowywaną wówczas ujemną stawkę indeksu LiBoR dla franka szwajcarskiego.

Podkreślił, że sektor bankowy podjął wówczas dyskusję na temat zasad i zakresu uwzględniania w oprocentowaniu kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej ujemnej stawki indeksu LiBoR. Dodał, że dotyczyło to również kwestii, czy ustalone w ten sposób oprocentowanie nie może być niższe niż 0 proc.

"W wyniku przeprowadzonych analiz i na podstawie pozyskanych opinii prawnych Rada Prawa Bankowego (RBP) przy Związku Banków Polskich opublikowała wówczas analizę prawną. RBP konkluduje swoją opinię stwierdzeniem, że polskie prawo nie zna pojęcia +ujemnych odsetek+, a +ujemne odsetki+ lub +ujemne oprocentowanie+ są pojęciem wewnętrznie sprzecznym na gruncie polskiego prawa cywilnego (...)" - zaznaczył.

Źródło

Skomentuj artykuł: