Szybka kolej połączy Rzeszów z lotniskiem

Postępują prace przy budowie nowej linii kolejowej do lotniska Rzeszów - Jasionka. Już w czerwcu 2023 r. podróżni skorzystają z nowych przystanków w przejazdach aglomeracyjnych. Na linii w stronę Dębicy i Przeworska będą to: Sędziszów Małopolski Wschodni i Rzeszów Pobitno. Nowe miejsca zatrzymania się pociągów przygotowane będą latem także na linii do Kolbuszowej: Rzeszów Staromieście, Głogów Małopolski Niwa i Kolbuszowa Górna oraz na trasie do Strzyżowa: Rzeszów Centrum, Rzeszów Politechnika, Boguchwała Dolna i Żarnowa. 

Lepsze możliwości w komunikacji zapewnią dodatkowe perony, budowane przy istniejących stacjach w Kolbuszowej, w Zaborowie i Strzyżowie. 

Kolejne, przystanki - spośród 14, zaplanowanych dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, będą sukcesywnie oddawane do eksploatacji pasażerów w drugim półroczu. Nowe obiekty zapewnią komfort i dostępność wszystkim podróżnym.

– Systematycznie poprawiamy skomunikowanie koleją polskich lotnisk z centrami miast. Potwierdza to jedna z największych inwestycji na Podkarpaciu, dzięki której jeszcze w tym roku będą lepsze możliwości podróży aglomeracyjnych – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel. 

– Powstała niedawno Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna cieszy się dużą popularnością. To pokazuje, że jej powołanie było słuszną decyzją. Dzięki budowie linii kolejowej do lotniska Rzeszów-Jasionka rozwinie się ona jeszcze mocniej

powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Oprócz dodatkowych przystanków i peronów, na jednotorowych trasach do Kolbuszowej i Strzyżowa budowane są mijanki. To istotny element przedsięwzięcia, zwiększający przepustowość linii. Nowe odcinki torów pozwalają na mijanie się pociągów i zapewniają sprawny ruch. 

Stolica Podkarpacia - podobnie jak inne miasta europejskie, zyska bezpośrednie, szybkie połączenie z lotniskiem. Dojazd koleją zajmie ok. 14 minut. Nad drogą krajową Rzeszów - Warszawa powstał wiadukt kolejowy, ważny element dla realizacji połączenia. Obiekt zapewni bezkolizyjny ruch na trasie do lotniska oraz bezpieczną komunikację drogową pod torami. Obecnie budowane są tory i sieć trakcyjna. Wykonawca rozpoczął prace związane z budową peronów dla nowego przystanku Głogów Małopolski Południowy oraz stacji Rzeszów Lotnisko. 

Projekt PKP Polskich Linii Kolejowych SA za ponad 334 mln zł jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie unijne wynosi nieco ponad 196 mln zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest w III kwartale 2023 r.

Skomentuj artykuł: