Testy dronów w GZM coraz bardziej obiecujące

Kolejny test transportu wykonywanego dronem w ramach programu DroneLAB Transport, zainicjowanego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zakończył się sukcesem – podała we wtorek GZM. Głównym celem automatycznego lotu było sprawdzenie elementów bezpieczeństwa.

DroneLAB Transport jest elementem Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD). Metropolia uczestniczy w nim od ub. roku wraz z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, przy zaangażowaniu Ministerstwa Infrastruktury.

Założeniem CEDD jest m.in. testowanie i rozwój rozwiązań związanych z technologiami dronowymi, służących poprawie jakości życia w mieście. Jednym z celów CEDD ma być też umożliwienie w przyszłości poruszania się bezzałogowych statków powietrznych nad miastami w trybie automatycznym lub autonomicznym.

Celem prac w ramach DroneLAB Transport jest m.in. wypracowanie procedur lotu zapewniających najwyższe bezpieczeństwo misji, a także wsparcia dla pilotażowych zastosowań bezzałogowych statków powietrznych. Obecnie w warunkach poligonu trwają prace z firmą, która przygotowuje się do pilotażowego lotu w mieście.

Jak sygnalizował na początku ub. tygodnia kierownik projektu „Drony nad Metropolią” Marcin Dziekański, ta faza testów dotyczy sprawdzenia rozwiązań na obszarze testowym. Chodzi o obszary wyznaczone strefami w przestrzeni powietrznej, dające bezpieczeństwo, że w danym momencie nikt nie pojawi się w tej przestrzeni – loty są wykonywane jeszcze poza miastem.

Testy te wykonywane są według ustalonego scenariusza. Loty odbywają się automatycznie, jednak przy ciągłej obserwacji i możliwości przejęcia kontroli. Testowane są m.in. utrzymywanie toru lotu, automatyczne starty i lądowania czy też tryby awaryjne, w tym np. rozpoznawanie sytuacji, w której dron musi przerwać lot i znaleźć miejsce do lądowania.

Ostatni taki lot odbył się 20 listopada. Jak przekazały w środę służby prasowe GZM, test zakończył się sukcesem: wykonano automatyczny lot drona na dystansie 8,5 km, poza zasięgiem wzroku, z włączonym nadajnikiem ADS-B (nadającym aktualne parametry lotu), ze średnią wysokością lotu ok. 100 m i średnią prędkością 9 m/s. Operacja trwała 16 minut

„Dronoid został wyposażony w nowe podzespoły, w tym nadajnik wizji i radio RFD dalekiego zasięgu. W trakcie lotu BSP emitował kod MODE-S nadany mu przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w ramach ICAO – Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, zapewniający widoczność statku w systemach kontroli lotów przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej”

- podali dostawcy urządzenia.

Ubiegłotygodniowy lot był jednym z elementów, potrzebnych do planowanego testowania systemu już w mieście. Przedstawiciele CEDD wyjaśniają, że transport ładunków dronami, testowany pod kątem potencjalnego wykorzystania w transporcie medycznym w miastach, ma uzasadnienie ze względu m.in. na niewielkie rozmiary przesyłek i potrzebę szybkości.

W ramach CEDD realizowany jest także DroneLAB Środowisko, a planowane są kolejne DroneLAB-y. Każdy ma odnosić się do konkretnego zagadnienia, uwzględniającego potrzeby i doświadczenia różnych interesariuszy. Przedstawiciele GZM sygnalizują, że może to być np. koordynacja i wsparcie akcji ratunkowych, monitorowanie ruchu drogowego czy infrastruktury.

W połowie listopada br. w ramach DroneLAB Środowisko w Katowicach wykonano loty testowe pod kątem pomiaru kubatury składowisk, analizy ryzyka pożaru, a także analizy nasłonecznienia w kontekście potencjału technologii źródeł odnawialnych. Wcześniej w ramach tego projektu wypracowano standardy dla prowadzenia przy użyciu dronów badań zanieczyszczeń powietrza.

Ustanowienie na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (czyli jednego z europejskich obszarów rozwoju i testowania technologii dronowych), zapoczątkowało zawarte we wrześniu 2018 r. porozumienie GZM z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Następnie GZM porozumiała się nt. prowadzenia konkretnych projektów pilotażowych w obszarze demonstratora z Polskim Funduszem Rozwoju.

Źródło

Skomentuj artykuł: