Trzy dekady Rady Głównej Instytutów Badawczych

W tym roku świętujemy 30-lecie Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB), która reprezentuje 91 instytutów badawczych w Polsce prowadzących badania naukowe na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny, bezpieczeństwa i nauk humanistycznych.

Z tej okazji, podczas uroczystego posiedzenia Rady, które odbyło się w auli Politechniki Warszawskiej, zostały wyróżnione najbardziej innowacyjne i prężnie działające placówki. Radzie przewodniczy od tego roku prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. 
Rada Główna reprezentuje interesy środowiska badawczego w kraju i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Rada Główna ma za zadanie przedstawiać organom administracji państwowej swoje opinie i postulaty, mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów.
- Obejmując funkcję przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych, powiedziałem, że jestem zaszczycony, że mogę reprezentować środowisko badawcze zgromadzone w tak licznej grupie jednostek naukowych i działać na jego rzecz, a tym samym mieć wpływ na promocję polskiej nauki i wdrożeń w świecie. Przede mną Radą Główną kierowali znakomici naukowcy, badacze, osoby, które dokonały wielu wdrożeń w różnych obszarach gospodarki - powiedział prof. Henryk Skarżyński.
W jego trakcie wyróżniono najbardziej innowacyjne i prężnie działające placówki. W dużej auli Politechniki przedstawiono też najnowsze osiągnięcia wielu instytutów badawczych.
W czasie uroczystości przyznano wyróżnienia m.in. dla instytutów badawczych i instytucji z nimi współpracujących. Doceniono też rolę mediów - Polskiej Agencji Prasowej, Telewizji Polskiej, TVN, Polsatu i Polskiego Radia. 
Wyróżnienie za popularyzację nauki w mediach wręczono m.in. prezesowi PAP Wojciechowi Surmaczowi i Lidii Kazan, dyrektor TVN.  Honorowe wyróżnienia otrzymali także m.in. prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński i prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Ewa Mankiewicz-Cudny, a nagroda specjalna trafiła w ręce Rafała Baniaka, prezesa Pracodawców RP - za działania na rzecz łączenia środowiska naukowego z biznesowym. Instytuty badawcze stanowią także bazę dla działalności dydaktycznej wielu uniwersytetów i szkół wyższych. Takim mocnym przykładem są chociażby instytuty medyczne.
- Potwierdzeniem, że potrafimy dużo, niech będzie instytut kierowany przeze mnie, w którym od prawie 20 lat wykonywanych jest najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch i dokonało się wiele przełomów w światowej nauce i medycynie - powiedział prof. Skarżyński.
Jednym z priorytetów działalności Rady Głównej na najbliższe lata będzie koncentracja na maksymalnym wykorzystaniu potencjału, jaki posiadają instytuty badawcze, a także na owocnej współpracy z organami rządzącymi, samorządami, uniwersytetami i szkołami wyższymi, towarzystwami naukowymi i organizacjami pozarządowymi, by jak najlepiej realizować politykę naukową i innowacyjną Polski. 

Skomentuj artykuł: