35 organizacji apeluje do premiera o pomoc

35 organizacji producentów, pracodawców i związkowców zwróciły się do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie zwrotu wydatków na materiały budowlane nabyte w celach mieszkaniowych – poinformowali Pracodawcy RP. 

Sygnatariusze apelu zwracają uwagę na konieczność podjęcia szybkich działań dla poprawy sytuacji na rynku materiałów budowlanych, który ma bezpośredni wpływ na sytuację całego sektora budowlanego. W pierwszej połowie 2023 r. liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia spadła o 34,7% rok do roku, a liczba rozpoczętych inwestycji zmniejszyła się o 28,5%. Szybki wzrost kosztów produkcji doprowadził do skokowego wzrostu cen materiałów  budowlanych i spadku ich sprzedaży. Powoduje to wzrost szarej strefy, a więc również niższe wpływy do budżetu państwa.
Obecna sytuacja bardzo niekorzystnie wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstw produkujących wyroby budowlane. Wielu producentów zamyka zakłady i stoi w obliczu zwolnień pracowników. Już teraz zatrudnienie zmalało o około 10-12%. 
Zmniejszenie liczby wydawanych pozwoleń oraz rozpoczynanych budów powoduje, że nie ma perspektyw istotnej poprawy sytuacji w kolejnych miesiącach. Branża producentów wyrobów budowlanych odczuje to najmocniej na przełomie 2023 i 2024 r. Wpłynie to również niekorzystnie na inne branże budowlane. Już obecnie decyzje inwestycyjne, ze względu na sytuację gospodarczą, odkłada 36,9% firm budowlanych, a 27,7% wciąż planuje ograniczać zatrudnienie. 
Z badań przeprowadzonych w IV kwartale 2022 r. wynika, że 42,5% Polaków odłożyło lub zawiesiło zaplanowane prace remontowo – budowlane z powodu wysokiej inflacji oraz zmniejszonej dostępności materiałów budowlanych, wynikającej z ich wysokich cen, zaś 34,2%  zadecydowało o zredukowaniu zakresu planowanych prac remontowych.  W takim otoczeniu makroekonomicznym uruchomiony niedawno program wsparcia „Bezpieczny Kredyt 2%” nie przyniesie wystarczającego i koniecznego impulsu dla ożywienia i zdynamizowania branży budowlanej.
Organizacje pracodawców i związkowców apelują o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe. Sugerują również ewentualne rozszerzenie ulgi na usługi budowlane związane z nieruchomościami mieszkalnymi. Zwracają też uwagę na uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy, które w innych krajach mają bardzo pozytywny wpływ na kondycję rynku budowlanego.
Lista sygnatariuszy apelu do premiera: Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa; Stowarzyszenie Producentów Pap; Polska Unia Ceramiczna; Stowarzyszenie Producentów Cementu; Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ ,,Solidarność”; Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu; Polskie Stowarzyszenie Gipsu; Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości; Związek Zawodowy „Budowlani”; Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej; Konfederacja Lewiatan; Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI; Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce; Stowarzyszenie Producentów Betonów; Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”; Polskie Hurtownie Dachowe; Federacja Przedsiębiorców Polskich; Śląska Izba Budownictwa; Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD; Grupa Polskie Hurtownie Materiałów Budowlanych; Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE; Krajowa Izba Kominiarzy; Międzywojewódzki Cech Kominiarzy; Ogólnopolskie Stowarzyszenie ,,Kominki i Piece”; Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych; Polski Związek Firm Deweloperskich; Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń; Polska Izba Budownictwa; Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej; Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej; Związek Pracodawców Business Centre Club; Stowarzyszenie Producentów Styropianu; Stowarzyszenie Inżynierów Instalacji Budowlanych „Ekologiczny Budynek”.

Źródło

Skomentuj artykuł: