Policz swój "mały ZUS plus"

Od 1 lutego przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do korzystania z "małego ZUS plus". Ulga pozwoli opłacać składki uzależnione od dochodu firmy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił internetowy kalkulator, w którym można policzyć swoją nową podstawę wymiaru składek za luty.

Z kalkulatora można korzystać na stronie eSkladka.pl. Narzędzie do tej pory umożliwiało wyliczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na "małym ZUS" na dotychczasowych zasadach.

Jak informuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, obecnie kalkulator pozwala także na wyliczenia dla "małego ZUS plus", czyli według nowych zasad obowiązujących od lutego.

"Można więc policzyć podstawę wymiaru składek za styczeń 2020 r., uzależnioną od przychodu oraz podstawę wymiaru składek za luty-grudzień 2020 r., uzależnioną od dochodu"

wskazuje rzecznik.

Wyjaśnia, że do wyliczeń na "małym ZUS plus" w kalkulatorze należy wpisać liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym i wybrać z listy formy opodatkowania, z jakich przedsiębiorca wtedy korzystał. Następnie przedsiębiorca wskazuje swój ubiegłoroczny przychód i dochód z działalności. W przypadku korzystania z karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kalkulator sam podpowiada wysokość dochodu.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zwraca uwagę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował się na rozszerzenie programu. 

"Uruchomiliśmy specjalną infolinię, gdzie nasi konsultanci odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące zasad, warunków i terminów korzystania z ulgi. Klienci otrzymają również pomoc w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz obsłudze naszego kalkulatora, który służy do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

podkreśla prof. Uścińska.

"Mały ZUS plus" to nowa odsłona dotychczasowej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej "małym ZUS-em". Od lutego z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł (w styczniu było to 67,5 tys. zł).

Kolejna zmiana to sposób wyliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Od lutego podstawą wymiaru składek jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Wcześniej składki zależały od przychodu.

ZUS przypomina, że przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z "małego ZUS" i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla "małego ZUS": 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakład zaznacza, że przedsiębiorcy, którzy już w styczniu 2020 r. korzystali z "małego ZUS" i chcą kontynuować ulgę na nowych zasadach, nie muszą się przerejestrowywać. Mają jednak obowiązek złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowych składek: najpierw w lutym (za styczeń) z podstawą wymiaru składek wyliczoną od przychodu, potem w marcu (za luty) z podstawą wyliczoną od dochodu.

Nie zmienia się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek na "małym ZUS". ZUS podkreśla, że podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić między 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 r.). Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z "małego ZUS" wykluczone są firmy, które rozliczają się na karcie podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Zakład przypomina, że "mały ZUS" można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu "ulgi na start" (jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował) oraz preferencyjnych składek. Na "małym ZUS" można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek można znaleźć na stronie www.zus.pl.

Źródło

Skomentuj artykuł: