Czy jesteśmy gotowi na work-life balance?

– Chcemy wzmocnić rodziców żeby mogli łatwiej łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym – podkreśliła wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha podczas debaty „Czy jesteśmy gotowi na work-life balance?”, której patronem medialnym była Gazeta Polska. 

Wiele polskich firm już wdraża różnorodne rozwiązania zbieżne z unijnymi przepisami – to tylko jeden z wniosków płynących z debaty Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, która odbyła się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.
Podczas debaty wiceminister Barbara Socha nawiązując do tegorocznej nowelizacji Kodeksu Pracy, który wdrożył dwie dyrektywy: rodzicielską i work-life balance stwierdziła, że wprowadzone zmiany oznaczają, że idziemy w kierunku uelastycznienia rynku pracy, rozumianego jako dopasowania rodzaju pracy do potrzeb rodziców. Pojawiły się nowe rozwiązania, jak urlop opiekuńczy czy urlop od siły wyższej. Zmiany wprowadzają również większą stabilność zatrudnienia. 
W tym roku weszła w życie ustawa wdrażająca dyrektywę work-life balance, której celem jest osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn w zakresie szans na rynku pracy oraz umożliwienie pracownikom mającym dzieci godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Wdrożenie tej dyrektywy to ważny krok w kierunku równości rodzicielskiej, która jest nierozerwalnie związana z równością na rynku pracy. Czy przepisy zmienią zawodową sytuację kobiet, a jeśli tak, to w jaki sposób? Czy polskie firmy już stosują zasady work-life balance? M.in. na te pytania odpowiadali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego, a moderowanej przez Damiana Kurasia, dyrektora Instytutu ESG. 
Jak zaznaczyła wiceminister Barbara Socha : - Chcemy wzmocnić rodziców żeby mogli łatwiej łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. 
Zmiany wprowadzają również większą stabilność zatrudnienia. Wiceminister zauważyła, że w Polsce mamy jedną z najniższych luk płacowych, choć zależy to od branży. Zdaniem wiceminister, sytuacja kobiet w Polsce pod względem rynku pracy jest bardzo dobra. 44 proc. osób na stanowiskach kierowniczych to są kobiety, choć na poziomie zarządów i rad nadzorczych mamy jeszcze pole do popisu. - Natomiast jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, to jesteśmy numerem dwa w Europie – mówiła. Wiceminister stwierdziła, że do bardzo szybkiego wzrostu wynagrodzeń kobiet w ostatnich latach przyczynił się program 500 plus który spowodował, że kobietom o wiele łatwiej wrócić do pracy i łatwiej łączyć pracę z wychowywaniem dzieci.
Czy praca hybrydowa i zdalna, które się rozpowszechniły w czasie pandemii, są trwałym zjawiskiem? Zdaniem Alice Neffe, prezeski Fundacji ARP, sytuacja nie jest do końca porównywalna, jednak wiele spółek, nawet przemysłowych, faktycznie się przestawiło na bardziej elastyczne warunki pracy. Z pracy zdalnej i zmianowej korzysta również coraz więcej mężczyzn. - Ważna jest zmiana pokoleniowa i większe zainteresowanie panów życiem rodzinnym – zauważyła.
- Duży przedsiębiorca od dłuższego czasu mógł wykorzystywać zarówno elastyczne formy zatrudnienia jak i dbać o zaangażowanie oraz ich sferę dobrobytu poza miejscem pracy - mówił dyr. Piotr Jakielaszek z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, co przejawia się nie tylko w dofinansowywaniu opieki nad dziećmi czy kart sportowych, ale też dofinansowywaniu szeroko zakrojonej, łącznie z usługami stomatologicznymi, opieki medycznej, również dla pracowniczych rodzin. – To jest coś, co pracownicy bardzo sobie cenią – podkreślił. Tam, gdzie to możliwe, są stosowane elastyczne formy zatrudnienia, a ojcowie bez problemu korzystają z urlopu ojcowskiego. Dyrektywa nie spowodowała tu rewolucji.
Również dr Natalia Dernowska-Żaczyk dyr. ds. HR w Hasco-Lek SA podkreśliła, że w jej firmie już stosuje się rozwiązania, które zawierają unijne przepisy. Oprócz wynagrodzenia, zwraca się bardzo uwagę na świadczenia pozapłacowe. Istotne są też uznanie dla pracowników, zapewnienie im rozwoju, dbałość o ich dobrostan. – W każdej z tych kategorii staramy się wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania – mówiła. Przykładem świadczeń pozapłacowych może być uwzględniający różnorodność pokoleniową system kateferyjny, pozwalający pracownikom dopasowywać ofertę pracodawcy do ich potrzeb. Firma rozwija możliwości pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy, a przykładem zapewnienia możliwości rozwoju jest Akademia Szkoleń Wewnętrznych.
- Podobnie jak w Polsce, również we Francji zasady work-life balance zostały już wdrożone dawno temu - mówiła Joanna Jaroch-Pszeniczna dyr. Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP). W 2017 r. zostało wprowadzone prawo do bycia wyłączonym, z powodu którego niektóre firmy zakazują pracownikom odpowiadać na służbowe maile po skończeniu pracy i zakazują pracować w czasie wakacji. We Francji obowiązuje też skrócony, 35-godzinny tydzień pracy, co pozytywnie wpływa na godzenie życia prywatnego z zawodowym. Systemowo jest także wprowadzany zwyczaj aktywizacji mężczyzn w procesie wychowywania dzieci. 
Całą debatę można obejrzeć na kanale YouTube Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego: https://www.youtube.com/watch?v=2tkCkmbW4Ts&list=WL&index=1
Laureatów XIII edycji Konkursu „Pracodawca godny Zaufania” poznamy 8 listopada 2023 r. podczas gali w Warszawie. Firmy mogą zgłaszać się do Konkursu poprzez stronę www.pracodawcagodnyzaufania.pl do 30 września.
Partnerem strategicznym Konkursu jest Hasco-Lek S.A., a partnerem głównym Diaverum. Partnerem wydarzenia została Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu. 
Partnerem Strategicznym debat eksperckich w ramach Forum i Konkursu jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Za merytorykę wydarzenia, w roli partnerów merytorycznych, odpowiadają: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).

Skomentuj artykuł: