Puda: W programie FENG wspieramy ekologiczną transformację przedsiębiorstw

Stabilność energetyczna to jeden z kluczowych czynników dobrobytu i bezpieczeństwa naszego kraju – mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas targów ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej. Minister zachęcał przedsiębiorców z branży energetycznej do korzystania ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który z budżetem 7,9 mld euro jest największym w UE programem przeznaczonym na badania, rozwój i innowacje.

- Energetyka należy do strategicznych gałęzi naszego przemysłu. Bezpieczeństwo Polski, to także bezpieczeństwo energetyczne. Jest to niezwykle istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Polski rząd robi wszystko, by dywersyfikować źródła energii i uniezależniać Polskę od monopoli – mówił minister otwierając dwudniowe targi.

Puda podkreślił, że w celu osiągnięcia niezależności energetycznej musimy stosować nowoczesne rozwiązania, czyli innowacje w dziedzinie energetyki.

- W odpowiedzi na nowe wyzwania w programie FENG wspieramy ekologiczną transformację przedsiębiorstw. Chodzi szczególnie o działania, które przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych – wskazał G. Puda.

Trzy instrumenty wsparcia

Na wsparcie zielonej transformacji przedsiębiorstw MFiPR przeznaczyło w programie FENG 800 mln euro w ramach Priorytetu III Programu – Zazielenienie przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z takich instrumentów wsparcia jak:

kredyt ekologiczny – ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom transformację energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy;
Zielony Fundusz Gwarancyjny – chodzi o zwiększenie skali transformacji energetycznej przedsiębiorstw poprzez zapewnienie źródeł finansowania dłużnego dla inwestycji i innych kosztów związanych z taką transformacją;
IPCEI wodorowe – czyli wsparcie projektów polskich przedsiębiorstw uczestniczących w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (IPCEI - important projects of common European interest).

W 2023 r. MFiPR zrealizowało jeden nabór wniosków w ramach kredytu ekologicznego na kwotę dofinansowania 660 mln zł. Złożono 345 wniosków na kwotę 709 mln zł. Najbliższy planowany nabór wniosków MFiPR planuje na 28 marca 2024 r.

Zielony Fundusz Gwarancyjny ma ułatwić dostęp do finansowania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Chodzi o nowe inwestycje oraz modernizację dotychczasowej działalności w kierunku zielonej transformacji dotyczącej budynków, linii produkcyjnych, zakupu urządzeń ograniczających zużycie energii elektrycznej lub cieplnej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.

IPCEI Wodorowe to projekty ocenione wstępnie przez Komisję Europejską jako pozytywnie oddziałujące na rynek wewnętrzny i społeczeństwo całej Unii Europejskiej, wpisujące się we wspólne europejskie cele. Finansowanie będzie dotyczyło projektów z obszaru niskoemisyjnego i produkowanego z wykorzystaniem energii odnawialnej wodoru. Projekty IPCEI pozwalają polskim przedsiębiorcom gromadzić specjalistyczną wiedzę oraz wpisać się w łańcuchy wartości w zakresie przełomowych technologii. Docelowo pobudzą również eksport produktów wysokich technologii.

Na rozwój zielonych technologii można się również ubiegać w ramach priorytet I Wsparcie dla przedsiębiorców – ścieżka SMART. To jedna z naszych najważniejszych propozycji skierowanych do przedsiębiorców. Obok modułów obowiązkowych takich jak B+R lub wdrożenie innowacji, przedsiębiorca wybiera dowolną liczbę modułów fakultatywnych, w tym moduł zazielenienie przedsiębiorstw. Celem modułu zazielenienia przedsiębiorstw jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.

Skomentuj artykuł: