Te firmy dominują w polskim sektorze MŚP

Niemowlak, nastolatek, student, dorosły czy dojrzały? EFL w najnowszym raporcie „Od startupu do MŚP. Etapy rozwoju firm w Polsce” pod lupę wziął cykl rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z badania wynika, że najwięcej jest dojrzałych firm, zatrudniających co najmniej 10 pracowników i działających średnio od 6 do 20 lat (38%). Najmniej „raczkuje” niemowlaków, czyli firm zatrudniających mniej niż 5 pracowników i działających krócej niż rok – 11%. 

Eksperci zwracają uwagę, że etap rozwoju determinuje model działalności, przedmiot koncentracji czy wyzwania organizacji. Na wyspecjalizowaną ofertę stawia aż 94% niemowlaków, podczas gdy 65% dojrzałych przedsiębiorców sprzedaje różne produkty i usługi różnym grupom klientów. Co więcej, na etapie powstawania firmy zarządzający skupiają się przede wszystkim na liczbie klientów i wzroście sprzedaży (57% zapytanych), studenci najczęściej mają potrzebę stabilizacji (34%), a oczkiem w głowie najbardziej dojrzałych przedsiębiorców są udziały rynkowe (36%). 

– Jak wynika z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, sektor przedsiębiorstw odpowiada za blisko trzy czwarte wartości polskiego PKB. Przy czym małe i średnie przedsiębiorstwa generują̨ blisko co drugą złotówkę̨, a największy udział w PKB mają mikrofirmy − około 30%. To ogromny potencjał, który szybko możemy stracić. Najtrudniejszy dla firm jest bowiem pierwszy okres prowadzenia działalności. Pierwsze dwanaście miesięcy przeżywa ok. 70% spośród nich, a trzy lata udaje się prowadzić biznes tylko co drugiej firmie. Te statystyki skłoniły nas do pytania, dlaczego wskaźniki przeżycia przedsiębiorstw są tak niskie, i do identyfikacji czynników sukcesu w rozwoju uczestników sektora MŚP. W trzynastej edycji raportu z serii pod lupą „Od startupu do MŚP” porównując etapy rozwoju firmy do etapów rozwoju człowieka zbadaliśmy, w jakiej fazie działalności są polskie mikro, małe i średnie firmy, oraz co determinuje prowadzenie biznesu w każdej z nich. Finalnie wytypowaliśmy pięć segmentów takich jak niemowlak, nastolatek, student, dorosły, dojrzały. Na pierwszy rzut oka na wyniki badania wydaje się, że polski sektor MŚP jest bardzo dojrzały i wie, jak radzić sobie, żeby piąć się coraz wyżej. Jednak składowych biznesowego sukcesu jest bardzo wiele

mówi Radosław Woźniak, prezes EFL.

TOP3 wyzwania w prowadzaniu działalności stanowią wysokie koszty (33%), presja konkurencji (28%) i niska rentowność (25%). Jednak biorąc pod uwagę etapy rozwoju, odpowiedzi różnicują się. 

Nowopowstałe przedsiębiorstwa zdecydowanie częściej niż ich starsi koledzy wskazują na wysokie koszty (57% odpowiedzi). Dla „niemowlaka” większym wyzwaniem niż dla pozostałych jest również zbudowanie pozycji rynkowej (23%). „Nastolatki” najczęściej obawiają się presji ze strony konkurencji (33%) oraz częściej – w porównaniu do innych – spadającego popytu (29%) i trudności w rekrutacji pracowników (18%). Dla „studenta” głównym wyzwaniem pozostają wysokie koszty, ale częściej wskazuje na trudniejszy dostęp do finansowania inwestycji (14%) oraz problemy wizerunkowe (17%). „Dorośli” najbardziej borykają się z wysokimi kosztami i niską rentownością. A najbardziej dojrzałe firmy MŚP, znacząco częściej niż ich młodsi koledzy, obawiają się stagnacji rozwoju (24%) i spadku wydajności (15%).

Źródło

Skomentuj artykuł: