Wzrost wyniku finansowego firm. To już 96,4 mld zł

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wynik finansowy netto firm po trzech kwartałach wzrósł o 1,9 proc. rdr do 96,4 mld zł. Wynik finansowy brutto wyniósł 115,9 mld zł wobec 113,6 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 19,5 mld zł wobec 19,0 mld zł.

Zysk netto wykazało 77,7 proc. ogółu przedsiębiorstw wobec 76,6 proc. rok wcześniej.

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 53,2 proc. wykazało w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport wobec 49,9 proc. rok wcześniej.

Dane prezentowane przez GUS dotyczą 17.365 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

Źródło

Skomentuj artykuł: