Rosnące koszty są największym zagrożeniem dla przetrwania firmy

Zarządzający firmami zgłaszają liczne trudności związane z wykorzystaniem danych i uwolnieniem potencjału informacji gospodarczych w celu rozwoju ich przedsiębiorstw i ograniczenia ryzyka.

Najnowszy raport - Data-Driven Resilience Report – związany z badaniem odporności firm, opracowany przez globalnego dostawcę danych i analiz Dun & Bradstreet, wskazuje, że rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej stanowią największe zagrożenie dla przetrwania firm w najbliższych 12 miesiącach. Badanie, w którym wzięło udział ponad 3000 zarządzających firmami na całym świecie, podkreśla rolę danych w zwiększaniu odporności przedsiębiorstw na zmieniające się ryzyka i pozwala na identyfikację nowych możliwości rozwoju. 

W zestawieniu ogólnym, jedna trzecia (34 proc.) ankietowanych z całego świata uznała rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej za główne zagrożenie dla ich firm. Z tym stwierdzeniem zgodziło się, aż 48 proc. przedsiębiorców handlu detalicznego i 44 proc. zarządzających firmami HoReCa oraz transportu. 

Co niepokoi najbardziej, aż 12 proc. ankietowanych przyznało, że ze względu na wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej mogą nie przetrwać kolejnego roku.  Rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej najbardziej odczuwalne są w Azji. 

W zeszłorocznym raporcie 43 proc. ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że ceny energii są największym zagrożeniem dla przetrwania ich przedsiębiorstw. Jednak w ostatnim roku odsetek ten znacząco spadł – dzisiaj zaledwie 33 proc. – przedsiębiorstw na całym świecie kwestię tę uznaje za kluczową. 

Przy czym obawy związane z wysokimi cenami energii najbardziej odczuwalne są w Europie, w przeciwieństwie do krajów azjatyckich czy obu Ameryk. W Europie wysokich kosztów energii najbardziej obawiają się przedsiębiorcy z Niemiec (44,3 proc.), Austrii (43 proc.), Polski (40,5 proc.), Francji (40 proc.) czy w Wielkiej Brytanii (36 proc.) Jednak już w USA, z tym stwierdzeniem zgadza się zaledwie jedna piąta ankietowanych (22 proc.). Wiąże się to z samowystarczalnością energetyczną USA i brakiem uzależnienia od zewnętrznych dostawców. 

W Polsce nadal, pomimo wyraźnej tendencji spadkowej wysoki koszt energii (40,5 proc.), ogólny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (34 proc.) i cięcia wydatków wraz z rosnącą presją budżetową (34 proc.) uznawane są przez polskich przedsiębiorców za największe zagrożenia dla przetrwania ich firm w kolejnych dwunastu miesiącach. Dodatkowo, 30 proc. wskazuje na ich zdaniem zbyt wysokie podatki, 20 proc. na słabnący popyt konsumentów, 14 proc. poważnie obawia się o utrzymanie ciągłości produkcji i łańcuchów dostaw, a po 9 proc. za największe zagrożenie dla przetrwania ich firmy uznaje braki kadrowe, rosnącą biurokrację i niejasne prawo oraz brak dostępu do rzetelnej informacji. 

Odsetek polskich przedsiębiorców deklarujących, że „cena energii jest największym zagrożeniem dla przetrwania ich firmy” spadł w ostatnich dwunastu miesiącach z 60 do 40 proc. w październiku 2023 r., co jest największym spadkiem spośród wszystkich 18 monitorowanych przez D&B rynków. Jednocześnie o 18 proc. spadł odsetek polskich firm uznających „ogólny wzrost cen” za największe zagrożenie dla przyszłości ich firm. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy boją się mniej i stają się coraz bardziej odporni na kolejno po sobie występujące kryzysy i negatywne czynniki zewnętrzne. 

- Budowanie odporności przedsiębiorstwa na zmieniające się warunki rynkowe wykracza dużo dalej niż samo przetrwanie firmy w trudnych czasach. Jak podkreślamy w raporcie, wiąże się to z wykorzystaniem wysokiej jakość i aktualnych danych, a także umiejętnością ich skutecznego wykorzystania w celu minimalizacji ryzyka w procesie podejmowania decyzji biznesowych, umiejętności ciągłego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia rynkowego i identyfikacji szans na rozwój. (…)Przetrwają tylko te podmioty, które połączą globalne dane z lokalną wiedzą i działaniem

mówi Tomasz Starzyk z Dun & Bradstreet Poland

Skomentuj artykuł: