Twoje zeznanie podatkowe znajdziesz w usłudze „Twój e-PIT”

Do 14 lutego br. będą prowadzone prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT - informuje resort finansów. W związku z przygotowaniem zeznań podatkowych za 2022 rok resort zaprasza ponownie do usługi 15 lutego br. Pozostałe usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy są dostępne.

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu. Zeznania podatkowe udostępniane w usłudze Twój e-PIT są przygotowywane na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową.

Co znajdziemy w e-PIT?

Odpowiada KAS:

PIT-37

W PIT-37 prezentujemy:

  • dane wynikające z prawidłowych informacji od pracodawców/płatników,
  • numer rachunku bankowego (tylko w przypadku,gdy z zeznania wynika nadpłata),
  • informacje o ulgach wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok,takie jak np: ulga na dzieci, dane organizacji pożytku publicznego (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku).

Informacje te podatnik może oczywiście zmienić.

Jeżeli podatnik chce skorzystać z innych ulg czy odliczeń np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, użytkowania internetu, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych – uzupełnia te dane w udostępnionym zeznaniu podatkowym samodzielnie, po zalogowaniu do usługi.

PIT-38

W PIT-38 prezentujemy dane z prawidłowych informacji PIT-8C przesłanych przez płatników. Jeżeli z zeznania za poprzedni rok wynikała strata podatkowa, również jest ona rozliczona w zeznaniu. Podatnik może samodzielnie uwzględnić straty z lat wcześniejszych.

PIT-28

W PIT-28 prezentujemy informację o kwocie zaliczek wpłaconych na konto urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego (jeśli z zeznania wynika nadpłata). Podatnik samodzielnie musi uzupełnić przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

PIT-36

W PIT-36 prezentujemy:

  • dane z prawidłowych informacji przesłanych przez płatników,
  • kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłacone na konto urzędu skarbowego
  • informacje o ulgach wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, takie jak np.: ulga na dzieci, dane organizacji pożytku publicznego (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku)

Podatnik może uzupełnić zeznanie o przychody z najmu, dzierżawy, czy np. przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, przychody ze sprzedaży oraz przychody z działalności nierejestrowanej.

Pamiętaj!

Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe, sam decydujesz w jaki sposób złożysz zeznanie podatkowe.

Masz do wyboru:

usługę Twój e-PIT
formularz interaktywny w e-Urzędzie skarbowym
w formie papierowej
Jeśli decydujesz się na inną formę niż Twój e-PIT, nie musisz zeznania udostępnionego w usłudze odrzucać. Dla urzędu skarbowego obowiązujące jest to zeznanie, które złożysz samodzielnie.

W zeznaniach PIT-36 i PIT-28 udostępnionych w usłudze Twój e-PIT nie można uwzględniać przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Jest możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem

W usłudze Twój e-PIT (w przypadku PIT-36 i PIT-37) jest możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem. Ten sposób rozliczenia jest wyborem podatnika.

Zaproponowane zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Jeżeli są spełnione warunki określone w ustawie PIT, można zmienić - sposób rozliczenia:

na wspólny z małżonkiem, lub
jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
Taka możliwość jest dostępna po zalogowaniu się do usługi i wybraniu odpowiedniej opcji.

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT?

Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego wybierz Twój e-PIT.

e-Urząd Skarbowy umożliwia Ci załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.

Oprócz usługi Twój e-PIT, znajdziesz tu m. in. wykaz mandatów karnych, Twój numer mikrorachunku podatkowego (na który wpłacasz PIT, CIT i VAT) czy e-mikrofirmę (do generowania i wysyłania JPK).

Usługa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.
 

Ważne
Kiedy złożyć zeznanie? Od 15 lutego do 2 maja

Skomentuj artykuł: